Betongsågning, Östermalm

  • Sågning i armerad betong
  • Håltagning betong
  • Betongsågning
  • Sågning i betong
  • betongsågning
I samband med ombyggnation av takterrass fick Miramix i uppdrag att såga upp armerad betong samt ny dörröppning.

Miramix erbjuder sina kunder hjälp med betongsågning och en rad andra tjänster. I samband med ombyggnation av en takterrass i stadsdelen Östermalm i centrala Stockholm fick Miramix i uppdrag att såga upp en hel del armerad betong samt att skapa förutsättningar för en helt ny dörröppning.

Miramix utför håltagning och sågning i de allra flesta hårda byggnadsmaterial, såsom granit, betong, tegel och armerad betong. Med modern utrustning finns det inga material som inte går att bearbeta. Miramix har en maskinpark som håller hög kvalitet och alltid uppdateras i enlighet med den utveckling som sker kontinuerligt inom branschen.

Läs mer om håltagning och sågning i betong som vi utför i hela Storstockholm.

För att denna maskinpark ska kunna användas till sin fulla potential ser vi även till att vår personal alltid utbildas och hålls ajour med utvecklingen. Detta gäller inom alla områden, bland annat när det kommer till teknisk utveckling, säkerhetsföreskrifter och en rad andra faktorer.

När man arbetar med teknisk och tung utrustning av den här typen är det allra viktigaste att tänka på säkerheten. Gör man inte det finns det stor risk att olyckor sker och skador uppstår. Därför ska den här typen av arbeten och projekt alltid utföras av kunnig och professionell personal som vet hur man ska tänka och gå till väga.