Betongsågning, borrning och bilning i bjälklag

  • betongsågning
  • rivning
  • rivning
  • rivning
Miramix utför betongsågning och bilning i de flesta hårda material. Till vår hjälp använder vi moderna maskiner för att kunna jobba snabbt och effektivt. Vid ett av våra jobb utförde vi betongsågning och bilning i ett 20 cm tjockt bjälklag.

Betongarbeten med rätt utrustning

Betongsågning och bilning är två effektiva metoder för att göra hål i och öppna upp i betong. En betongsågning kan exempelvis göras för att få bort eller kapa en större konstruktion i betong, vilket var fallet vid sågningen i bjälklaget. Vid denna håltaning i bjälklaget använde vi en av våra Husqvarna väggsågar och Borrmaskiner från Hilti och Husqvarna.

En bilning i betong kan i sin tur göras av en rad olika anledningar. Det kan vara för att få plats för rördragningar eller att man vill få bort klinker och kakel i ett badrum eller någon annan typ av våtutrymme. En bilning kan också utföras om man exempelvis vill kunna sänka ett golv vid en renovering.

En viktig del av alla arbeten är att ta hand om avfallet under arbetets gång på rätt sätt. Avfallet ska sorteras på rätt sätt. I vår miljöpolicy står mer om Miramix miljöfokus.

Arbeten med kunden i fokus

Våra anställda har lång erfarenhet av håltagning och betongsågning och arbetar snabbt och effektivt. Vi sågar i både golv och väggar med upp till 75 centimeters tjocklek. Vi har alltid en öppen dialog med kunden för att på bästa sätt kunna möta deras önskemål och behov. Efter utfört arbete röjer vi även alltid upp på platsen och ser till så att den är ren och snygg innan vi lämnar.

Ta gärna en titt på bilderna för att se hur vi borrade, sågade och bilade i betongen. Läs även mer om tjänsterna inom betong här.