Betongsågning i vindsbjälklag

 • betongsågning
 • Betongsåg
 • Betongsågning i vindsbjälklag
 • Betongsågning
 • Sågning i betong
 • Betonghåltagning i vindsbjälklag
 • Betongsågning
 • Betong sågning
 • Håltagning betong
 • Håltagning i vindsbjälklag
 • Betong
Öppning i vindsbjälklag för nya vindsluckor

En av de tjänster som vi på Miramix kan erbjuda våra kunder är öppning i vindsbjälklag för nya vindsluckor. Detta gör vi genom att såga i det befintliga bjälklaget. Miramix har under den senaste tiden sågat upp hål i vindsbjälklaget på flera hus i Nackaområdet och däromkring. Detta ingrepp görs naturligtvis för att man därefter ska kunna sätta in vindsluckor. Att sätta in en vindslucka innebär att man får en snabb, lättåtkomlig och säker accessväg till sin vind. Vinden är i många hus en ovärderlig källa till förvaring som man snabbt vill kunna komma åt.

Det spelar ingen roll vilken typ av material som finns i bjälklaget och vad vindsgolvet består av. Vi åtar oss sågningar i alla typer av material, även sten och betong. När vi sågar i vindsbjälklag utför vi sågningen ovanifrån. Vi förankrar det utsågade området ordentligt och firar sedan ned det ytterst försiktigt för att inte orsaka några skador på husets inredning och interiör.

Lär mer om betongarbeten i Stockholm

Vi använder modern utrustning och vår personal är kunnig, erfaren och ansvarsfull. För oss på Miramix är det viktigt att vårt arbete alltid håller allra högsta klass och att vi lämnar kunder som är fullständigt nöjda med det arbete vi utfört.