Bilning och sågning av golv

  • Sågning betonggolv
  • Bilning och sågning i betong
  • Betongsågning
  • betongsågning
I samband med ombyggnation fick Miramix i uppdrag att såga och bila upp golv.

Miramix har stor erfarenhet av alla typer av bilning, spårning och sågning. Vi kan i stort sett utföra dessa arbeten i alla byggnadsmaterial. Miramix utför all typ av håltagning och bilning i bland annat betong eller armerad betong, tegel, granit och alla övriga hårda byggmaterial. I samband med en ombyggnation fick Miramix nyligen i uppdrag att såga och bila upp golv. Golvsågning används främst för att såga rännor i golv där det sedan placeras nya avloppsrör och andra typer av vattenledningar och rör.

För att kunna utföra bilningar och sågningar i golv gäller det att ha riktigt bra utrustning. Först då kommer resultatet att hålla högsta klass. Miramix arbetar med en stor och modern maskinpark som gör det möjligt för oss att utföra vårt arbete på allra bästa sätt. Vi strävar alltid efter att alla projekt ska utföras i enlighet med en klart strukturerad tidsplan, med bra säkerhetstänk, hög effektivitet och stor precision.

Målet för oss är naturligtvis alltid att göra vårt yttersta för att våra kunder ska vara 100 % nöjda med det arbete vi utfört åt dem. Behöver du hjälp med bilning, sågning, spårning eller håltagning – hör av dig till oss på Miramix så hjälper vi dig!