Demontering av ventillationskanaler samt asbestsanering

  • Demontering ventilationskanaler
  • Asbestsanering
  • Asbest avfall
  • Hantering av asbest
  • Sanering asbest
  • sanering
Miramix utför demontering och asbestsanering av ventelationskanaler i flera byggnander i Liljeholmens skola.

Ett av de arbeten som Miramix ofta utför är demontering, rivning och sanering av ventilationskanaler och -system. Detta har faktiskt blivit ett av våra specialområden. Miramix utför till exempel just nu en omfattande demontering och asbestsanering av ventilationskanaler i flera byggnader som tillhör Liljeholmens skola.

Miramix har tillstånd från Arbetsmiljöverket för att hantera asbest. Vi arbetar alltid helt efter de riktlinjer som finns i branschen för att förhindra spridning av asbestdamm och andra hälsofarliga ämnen.

Läs mer om förekomst av asbest och hur vi kan hjälpa er med sanering

För att asbesten ska hanteras på rätt sätt arbetar vi enligt en teknik där den miljö som ska saneras isoleras och utsätts för ett undertryck. På så sätt kan inte ens de allra minsta partiklarna som härstammar från asbesten sprida sig. Det är nämligen när det damm som frigörs under rivningsarbetet andas in av en människa som ämnet är så farligt. Att se till att saneringsarbetet utförs med allra högsta säkerhet är naturligtvis extra viktigt i miljöer där unga barn vistas under långa perioder. Skolmiljön ska såklart alltid vara så säker som bara är möjligt. Vår personal har därför alltid den kunskap och behörighet som är ett måste för att ha rätt att utföra just den här typen av rivningar och saneringar.