Demontering, Lidingö

  • demontering
Demontering av eternit kanal hos privat person på Lidingö.

I samband med ombyggnation i köket hos en privatperson på Lidingö fick Miramix i uppdrag att demontera en eternit kanal.

Eternit användes ofta förr till ventilationskanaler men även som brandskydd och värmeisolering. Materialet var väldigt populärt under 40- och 50-talet då man inte kände till de farliga hälsoeffekter som kan uppstå vid rivning och inanding av dammet.

Miramix har tillstånd från Arbetsmiljöverket för att utföra asbestsanering och rivning av eternit. Vi hjälper dig med en säker eternitsanering.

Läs mer om våra tjänster inom eternitsanering.