Eternit i källare

  • Eternit i källare
  • Sanering av källare
  • Rivning och sanering
  • rivning och sanering
Rivning av eternit i källare

Miramix har rivit eternit i källaren hos en privatkund på Lundagårdsvägen