Hålltagning

  • borrning
Hålltagning på Bromma Blocks Centrum

Miramix utförde hålltagning på beställning av byggföretag. Arbetet utfördes på nattid eftersom gick inte arbeta under dagtid då köpcentrat var öppet.

Läs mer om våra tjänster inom håltagning