Håltagning, biograf Vällingby

  • håltagning
Hålltagning i asbesthaltigt material eternit på Biograf i Vällingby

På beställning av en elfirma har Miramix sågat hål i asbesthalltigt material.