2014-10-20

Håltagning, biograf Vällingby

Hålltagning i asbesthaltigt material eternit på Biograf i Vällingby

På beställning av en elfirma har Miramix sågat hål i asbesthalltigt material.

Läs mer om våra tjänster inom håltagning

Projektarkiv