Håltagning i betongplatta

  • håltagning betongplatta
När man ska göra en håltagning i betong använder man sig av olika typer av metoder beroende på vilken håltagning det är som ska göras. Om det är ett större arbete kan man använda sig av en sågning i betong.

Vi fick i uppdrag att såga upp ett 30m² stort hål i en betongplatta samt såga upp en dörröppning i en 400 mm tjock vägg.

Mindre och större håltagningar i betong

Vi gör arbeten inom håltagningar runt om i Stockholm med omnejd. Det kan vara i betong eller i andra typer av material som till exempel är tillverkat av sten eller tegel. Vi utför mindre håltagningar som håltagning för montering av trappräcke, sådant som hör ventilationssystemet till eller andra mindre håltagningar.

Med kraftigare maskiner utför vi även håltagningar och borrningar i betong av det större slaget. Det kan vara att man vill få bort en vägg, öppna upp ett golv eller vill ta bort någon typ av konstruktion i betong. När man ska borra i betong kan det vara att föredra att göra det efter att man byggt färdigt konstruktionen. Detta för att det blir lättare att göra hålen samt att de kan utföras med en större exakthet.

Vid betongsågningar kan vi arbeta på ett smidigt och effektivt sätt med hjälp av vår kvalitativa utrustning med moderna maskiner. Efter dina särskilda önskemål och vad du behöver hjälp med kan vi såga i betong som är upp till 75 centimeter tjock.

Betongsågning i Stockholm

Förutom betongsågningar på upp till 75 centimeter utför vi även diamantborrningar i material som är mellan 10 och 1000 millimeter tjocka.

Vid arbetet med håltagningen av det 30m² stora hålet i betongplattan varierade betongplattans tjocklek mellan 400mm och 700mm. Ta gärna en titt på bilderna från betongsågningen.