Håltagning på Danderyds Sjukhus

  • Håltagning för ventilationsdragning
  • Håltagning tegelvägg
  • Håltagning hårda material
  • borrning
Håltagningar görs av olika anledningar. Det kan vara för att man ska fästa något, exempelvis trappstänger, eller för att få plats med el-kablar. Det kan även vara att man sak ta hål i betongen för att få plats med någon typ av rör. Vid ett av våra arbeten utförde vi håltagning i tegelväggar för dragning av ventilationskanaler på Danderyds sjukhus.

Håltagningar med olika syften

Vid en nybyggnation, och även ibland vid renoveringar, är en del av det arbete som ska utföras att dra ventilation i fastigheten och montera samman ventilationsrör. För att kunna göra detta måste man ofta göra håltagningar i väggar, vilket var fallet vid det arbete som vi utförde vid Danderyds sjukhus där vi tog hål i tegelväggar för att göra plats för ventilationskanaler.

Våra håltagningar utförs med olika metoder och olika utrustning beroende på vad som är syftet med haltningen och hur stora hålen ska vara. Vi gör bland annat vägg- och golvsågningar på upp till 75 centimeters tjocklek, diamantborrning på upp till 1000 millimeters tjocklek samt sömborrningar.

För oss på Miramix är det viktigt att utföra ett professionellt arbete och att kunden känner sig nöjd. Vid håltagningsjobb använder vi moderna maskiner för att kunna utföra arbetet så snabbt och effektivt som möjligt. Våra anställda har stor kunskap inom håltagning i olika slags hårda material. Vi planerar alla arbeten för att störa den ordinarie verksamheten så lite som möjligt och ser alltid till att lämna arbetsplatsen ren och snygg.

Håltagningar i Stockholm

I vårt arbete, oavsett om det gäller håltagningar i betong, rivningar, saneringar av mögel och asbest eller något annat har vi även fokus på miljön.

Vi hjälper dig i Stockholm med omnejd som behöver hjälp med håltagningar i betong. Läs gärna mer om håltagningarna här.