Asbestsanering av lägenhet i Solna

  • asbestsanering
På uppdrag av försäkringsbolaget Folksam har Miramix renat luft och finsanerat en lägenhet i Solna.

Lägenheten hade exponerats för asbest då ett annat företag rivit ut mattan och slipat golv utan kännedom om att det fanns asbest i limmet. De små asbestfibrerna virvlar runt i luften och kan utgöra en allvarlig hälsorisk varför en korrekt utförd sanering behövdes.

Miramix personal är välutbildad och har tillstånd att utföra asbestsanering i enlighet med Arbetsmiljöverkets krav.

Misstänker du asbest i din fastighet är du välkommen att kontakta Miramix för analys. Finns det asbest i lokalen anmäler vi det till Arbetsmiljöverket och kan därefter påbörja saneringsarbetet.

Läs mer om asbestsanering i Stockholm