Ellaparken

  • bilar
I uppdrag från vår samarbetspartner har vi rivit eternittak hos en privatkund i Ellaparken.

Eternit är en form av skiva som ofta används i fasader eller tak och innehåller asbetst. Felaktig hantering av asbest är mycket hälsofarligt och man bör alltid anlita företag med kunnig personal för att inte ta onödiga risker.

Vill du ha hjälp med rivning av eternit är du välkommen att kontakta oss på Miramix. Vi kan hjälpa dig med hela processen från inventering till bortforsling av avfall.  Vi har full behörighet och vår välutbildad personal vet hur en sanering ska utföras på ett säkert sätt.

Läs mer om våra tjänster inom asbestsanering och inventering.