Hågavägen

  • riva eternit källare
I en källare på Hågavägen har Miramix anlitats för att riva eternit på en yta av 30 kvm.

Miramix såg även till så att avfallet omhändertogs på ett säkert sätt då vi även körde bort avfallet till återvinningsstation.

Rivning av eternit bör endast göras av utbildade personer då det innehåller asbest som är mycket hälsofarligt om det hanteras på fel sätt. Eternit och asbest förekommer ofta i hus byggda på 40- och 50-talet då man använde det för bland annat isolering, brandskydd, bullerdämpning och armering.

Misstänker du asbest i din fastighet är du välkommen att kontakta Miramix för analys och sanering. Miramix har tillstånd från Arbetsmiljöverket för att utföra asbestsaneringar på ett tryggt och säkert sätt.

Läs mer om asbestsanering i Stockholm