Mars 2014, Tumba

  • lägenhetshus
Fastighetsskötsel åt Brf Valvet i Tumba

Från och med mars 2014 sköter Miramix fastighetsunderhål åt bostadsrättsföreningen Valvet i Tumba. I vår fastighetsservice ingår både utvändig och invändig service utifrån de önsekmål kunderna har. Inomhus kan det röra sig om besiktning av kranar, kontroll av belysning så den fungerar ordentligt eller genomgång av lås och dörrar. Utomhus tar vi hand om grönytor på sommaren och snöröjning på vintern.

Är ni intresserade av att anlita oss som fastighetsskötare är ni välkomna att kontakta oss på Miramix så kan vi tillsammans gå igenom era behov och se vad vi kan göra för er.

Läs mer om våra tjänster inom fastighetsservice.