Håltagning på O'learys Restaurant

  • betongborrning
  • arbetare
  • miramix bilar
  • betogslipning
Mindre och större borrningar och håltagningar kan göras av många olika anledningar. En lite större typ av håltagning är när man gör hål genom bjälklaget i ett hus. Miramix har utfört en håltagning i bjälklaget på en O’learys-restaurang i Stockholm.

Många anledningar till håltagningar

Håltagningar kan alltså göras av många olika anledningar. Det kan vara i samband med att en helt ny fastighet byggs och sådant som tillhör elen och ventilationen ska få utrymme att monteras på plats och andra typer av håltagningar även ska göras. Det kan även vara så att man utför någon typ av renovering och då av skilda anledningar behöver göra håltagningar.

Vid en renovering kan det exempelvis gälla ett badrum och att man vill få bort kakel och klinkers. I vissa fall har olyckan också varit framme och en håltagning måste göras i badrummet på grund av att det har uppstått en vattenläcka.

Det kan också vara så att man gör en håltagning för att man vill få bort en del av en vägg för att kunna få en mer öppen känsla i hemmet. Vi på Miramix gör både mindre och större håltagningar som har många olika syften. Håltagningarna görs också både hos bland annat privatpersoner, bostadsrättsföreningar och många typer av företag.

Håltagning i ett bjälklag 

Håltagningen vid O’learys i Stockholm var alltså en håltagning i bjälklaget. En sådan håltagning kan göras med anledning av allt från att man ska dra elen genom golvet till att man vill montera in en trappa.

Vi anpassar vårt arbete efter den specifika kunden och vid håltagningar på en restaurang finns det en del att tänka på. Arbetet utfördes därför under kvällar och nätter för att störa den ordinarie verksamheten i så liten utsträckning som möjligt. Läs mer om håltagning här.