Rivning, abestsanering, betonghålltagning I Alvik

 • Rivning
 • Håltagning betong
 • Håltagning vägg
 • Väggsåg
 • Såga i betong
 • Såga öppning i vägg
 • Öppning betongvägg
 • Rivning
 • Rivningsavfall
 • Rivning lokal
 • Rivningsmassor
 • Håltagning
 • Håltagning i betong
 • rivning
Miramix utför rivning, asbestsanering och betonghålltagning i samband med ombyggnation av 300 m2 källare.

Miramix har utfört rivning, asbestsanering och betonghålltagning i samband med ombyggnation av 300 m2 källare.

Miramix har ett brett utbud av tjänster, bland annat inom rivning och sanering. Vid rivning av en lokal där det finns risk att det förekommer asbest är det viktigt att man gör en asbestinventering innan arbetet påbörjas för att förhindra att asbestfibrer sprids i fastigheten. Asbest är farligt vilket är känt sedan länge och får inte längre användas men i äldre byggnader kan det fortfarande förekomma. För att minska risken att utsättas för det hälsofarliga ämnet bör man vara mycket försiktig vid rivning i äldre hus. Asbest kan förekomma i flera olika material. Tidigare använde man det ofta för brandskydd, i ventilationsanläggningar och som värmeisolering kring rör. Det har även använts i golvmatter, fix, fog och plaster. Misstänker du att det finns asbest i din fastighet är du välkommet att kontakta oss för en inventering. Vi har lång erfarenhet av arbete med asbest och är godkända av arbetmiljöverket. 

Läs mer om "Asbestsanering och inventering".

Vid renoveringsprojekt är det även vanligt att vi anlitas för att hjälpa till med håltagning och sågning i betong, t.ex för att kunna sätta in nya fönster och dörrar. Men det kan även handla om hål för att kunna dra ventilationsrör eller vattenledningar. Utrustningen vi använder vid håltagningsarbeten är modern och klarar alla slags jobb. Vi på Miramix lägger stor vikt vid att kunden ska känna sig nöjd med vår arbetsinsats. Vår personal tar alltid hänsyn till era önskemål och arbetar med stor skicklighet och nogrannhet. Kontakta oss om du vill veta mer eller för prisuppgifter.

Läs mer om "Håltagning".