Rivning av 24 badrum i centrala Stockholm

  • rivning av badrum
  • rivning av badrum
  • rivning av badrum
  • rivningsrester
Vi utför olika typer av rivningsarbeten, med både större och mindre arbeten, runt om i Stockholmsområdet.

Ett av de senaste projekten vi arbetade med var rivning av badrum. I samband med ombyggnation har vi rivit 24 badrum på ett hotell i centrala Stockholm.

Större och mindre rivningar

En rivning kan göras av många olika anledningar. Vi gör rivningar både inomhus och utomhus. Inomhus kan det vara rivningar av badrum, kök, väggar, tak, golv och andra ytor. En rivning inomhus kan exempelvis göras för att man vill öppna och göra hål i väggen eller för att man ska renovera sitt hem invändigt och behöver riva ned interiören genom en så kallad ombyggnadsrivning, vilket var fallet i projektet med rivningen av badrummen på hotellet i Stockholm.

Utomhus kan en rivning handla om att man tar bort en balkong eller river ned en fasad. I vissa fall kan det också vara så att huset inte längre anses vara i tillräckligt bra skick för att bo i och att man därför vill riva hela huset.

När man utför rivningar i samband med ombyggnationer krävs det både kunskap och rutiner. Vi på Miramix har både erfarenheten och utrustningen som krävs för att utföra rivningar på rätt sätt. Vår arbetsmetod ser också till att hantera avfallet från rivningen på ett miljövänligt sätt. Det handlar både om att man ska vara korrekt i arbetet samt i hanteringen av avfallet.

Rivning av badrum i Stockholm

Vid rivning i badrum finns det en del att tänka på för att undvika att det blir problem i framtiden med exempelvis fuktskador. Vi har alltså kunskapen inom bland annat rivning av badrum. Se gärna bilderna från vårt projekt när vi rev 24 badrum på ett hotell i Stockholm. Läs mer om rivning här.