Rivning av eternit tak

  • Sanering asbest på tak
  • Sanering av asbest
  • Asbestsanering på tak
  • rivning eternittak
Miramix river 300m2 eternittak på beställning av byggföretag

Eternit var ett populärt material tidigare innan man kände till hälsoriskerna med att använda asbest. Det är dammet som frigörs vid rivning eller när eternitplattor skadas som är farliga.

Mirmaix har tillstånd och utbildning för att hantera asbest på ett säkert sätt. Kontakta oss om du vill veta mer.