Rivning av eternittak i Enskede

  • rivning eternittak
  • rivning och sanering av hus
  • senaring av tak
  • byggställning vid hus
Vi på Miramix utför många typer av takarbeten runt om i Stockholm med allt från takläggningar till takrenoveringar. Vissa av takarbetena kräver ett särskilt fokus på säkerheten, som rivning och sanering av eternittak. Vid ett av våra senaste uppdrag rev vi ett eternittak på en villa i Enskede.

Säkerheten viktig vid asbestrivning

Ett eternittak kan hålla under många år, men slutligen gör väder och vind att taket blir slitet och måste bytas ut. I samband med att man river ett eternittak är det alltså viktigt att ha ett fokus på säkerheten. Anledningen till detta är de skadliga asbestfibrerna som kan spridas vid rivningen. Om dessa följer med ner i lungorna kan de i värsta fall orsaka lungcancer.

Eftersom det finns risker med en rivning av ett eternittak krävs att rätt rutiner finns när arbetet utförs samt att rätt typ av skyddsutrustning används. Avfallet som blir över ska också tas om hand på ett korrekt vis. För att minimera riskerna måste man som företag ha tillstånd att sanera material som innehåller asbest, vilket vi på Miramix har.

Här finns asbest och eternit

Utöver rivning av eternittak utför vi även asbestsanering av många andra typer av material. Asbest hittas ofta i äldre hus i allt från isolering, plast, fix och fogmassa, golvmattor och brandskydd till ventilationskanaler och fasadmaterial. Vi sanerar den här typen av material runt om i Stockholm.

I samband med en asbestsanering följer vi alltid Arbetsmiljöverkets riktlinjer och föreskrifter för hur en säker asbestsanering ska gå till.

Rivning av eternit

Se bilderna från rivningen av eternittaket i Enskede här intill och hör av dig för din hjälp med någon typ av asbestsanering i Stockholmsområdet. Läs också mer om de tjänster som vi erbjuder inom rivning av eternit och asbestsanering.