Rivning av 2700m2 falsat plåttak i Täby

 • Rivning av plåttak i Täby
 • nytt tak
 • tak
 • grönt tak
 • höghus
 • takbygge
 • takbygge
 • takbygge
 • takbygge
 • påsar med material
 • lyftkran lyfter stora säckar
 • lyftkran vid höghus
 • byggarbetsplats
 • arbetsplats
 • byggarbetsplats
 • byggarbetsplats
 • rivning
När vi utför rivning på tak, som vid vårt uppdrag i Täby, är säkerheten a och o. Vi på Miramix har ett stort fokus på att utföra trygga projekt och vi arbetar hårt för att uppfylla kraven i vår arbetsmiljöpolicy.

Läs mer om våra tjänster inom rivning Stockholm

Säkerhet vid rivning av tak

Rivning på tak är ett arbete som är riskfyllt i sig, och därför har vi tagit fram en del säkerhetsåtgärder för att minimera dessa risker. För alla de uppdrag vi utför har vi på Miramix alltid rätt typ av säkerhetsutrustning, vare sig det gäller uppdrag på höga höjder eller med hälsoskadliga ämnen. Genom att vid varje takprojekt ha en byggställning i anslutning till huset kan man även minska risker för olyckor. För att inte behöva ta ned takmaterialet för hand, vilket även det kan innebära onödiga risker, är det också bra att ha containrar nedanför taket när rivningen utförs. Det gamla och slitna materialet kan på det viset placeras direkt i containern.

Rivning av tak i Stockholm

Varje takprojekt inleds med en besiktning av förutsättningarna, dels för att kunna ge vägledning hur man kan lösa problemet på ett kostnadseffektivt sätt. Vi erbjuder kompetent personal och de maskiner som krävs för arbetet. Vi är även stolta över att vi kontinuerligt kompetensutvecklar all vår personal så att du som kund får professionellt utförda arbeten med den senaste tekniken.

Flera typer av rivningar

Förutom rivning på tak utför vi rivningsarbeten av andra slag i Stockholm. Det kan vara allt från mindre rivningar i samband med en renovering som rivning av badrum och kök. Men det kan också vara en större rivning som rivning av fasader, tak och väggar i fastigheter. När vi utför rivningar tar vi hand om det avfall som uppstår på ett miljövänligt vis. Allt avfall sorteras i säckar och containrar som sedan hämtas upp av en miljöentreprenör. Vi strävar även efter att hålla arbetsplatsen i ett bra skick genom att spärra av platsen och använda så kallade dammfällor som samlar upp sådant damm som uppstår i samband med rivningen.

Läs mer om våra tjänster inom rivning Stockholm