Rivning av svarta kanaler och ventilationsanläggning

  • Rivning inför renovering
  • Rivningsarbete
  • Rivning av ventilationsanläggning
  • Rivning av svarta kanaler
  • Rivnings- och saneringsarbete
  • Rivning ventilation
  • rivning
Miramix fick i uppdrag att riva svarta kanaler och ventilationsanläggning i Essinge.

Miramix kan utföra alla typer av rivningar och saneringar åt våra kunder. Ett område som är något av en specialitet för oss är rivning och sanering av gamla anläggningar för ventilation och kanalsystem. Den här typen av installationer behöver ofta saneras och vår kunniga personal ser till att saneringen utförs på ett säkert sätt både för de som utför rivningen och för de personer som sedan ska vistas i byggnaden och dess omgivningar. Miramix fick för ett tag sedan till exempel i uppdrag att riva svarta kanaler och en ventilationsanläggning i en byggnad i Essinge. Detta projekt blev mycket lyckat och både kund och Miramix var mycket nöjda med utgången av projektet.

Miramix har som sagt mycket lång erfarenhet av rivning och sanering inför renoveringar och förändringsprojekt på fastigheter och villor. Efter avslutad rivning gör vi naturligtvis en utförlig grovstädning och ser till att lämna platsen för rivningen i bästa möjliga skick. Allt material transporteras också bort från platsen om inte något annat avtal utarbetas mellan uppdragsgivaren och Miramix.

Läs mer om förekomster av asbest och sanering

Om du behöver hjälp med rivning av kanaler och olika typer av ventilationsanläggningar så tveka inte inför att ta kontakt med oss på Miramix. Vi ser fram emot att lämna en offert på ditt rivningsarbete.