Rivning, betonghålltagning i bjälklaget och väggar

  • rivning
Miramix utför många olika typer av arbeten med allt från rivningar och saneringar till håltagningar av olika storlek i betong och andra hårda material. Ett av våra arbeten var att i samband med ombyggnationen på DN-huset utföra betongsågning, borrning i bjälklaget och väggarna samt rivning av tegel, väggar och rörinstallationer.

Håltagning och rivning i DN-huset

Vid en renovering av något slag börjar arbetet med att man utför en rivning. Hur rivningen går till beror bland annat på vilken typ av renovering som ska göras. Om det är en mindre renovering utförs en så kallad lättrivning. Om det däremot handlar om en stor renovering kan en så kallad tungrivning vara den metod som används.

Vid arbetet på DN-huset var rivning en del av jobbet. För att underlätta transportering av all sågad betong och annat rivet material från nedervåningen till en container använde vi en av våra hjullastare.

Som en del av arbetet utförde vi alltså även betongsågning och borrning i betong. En betongsågning görs när man vill öppna upp i betongen eller få bort någon konstruktion i betong. En borrning kan i sin tur göras av olika storlek med allt från att man vill göra plats för sådant som hör till husets vvs till att man vill ha mindre hål för exempelvis ett trappräcke.

En del av de arbeten som vi utför är även att ta hand om avfallet på rätt sätt. Detta för att värna om miljön. Vid arbetet vid DN-huset samlade vi därför upp avfallet i containers så att det sedan enkelt kunde transporteras bort.

Betongarbeten runt om i Stockholm

Vi gör håltagningar i betong, betongsågningar, saneringar, rivningar och annat runt om i Stockholmsområdet.

Se gärna bilderna från arbetet vid DN-huset och läs mer om våra arbeten inom håltagningar och sågningar i betong