Rivning Espresso House

Miramix utför rivning av Espresso House butiker i Stockholm stad

I samband med ombyggnation river Miramix flera butiker i Stockholm stad, detta på beställning av byggföretag.

Läs mer om rivningsarbeten i Stockholm.