Rivning Espresso House

  • rivningsarbeten stockholm
  • rivningsarbeten stockholm
  • rivningsarbete stockholm
  • rivning
Miramix utför rivning av Espresso House butiker i Stockholm stad

I samband med ombyggnation river Miramix flera butiker i Stockholm stad, detta på beställning av byggföretag.

Läs mer om rivningsarbeten i Stockholm.