Rivning eternittak

Miramix river 280 kvm eternit tak på Askrikevägen.

På beställning av bygg företag vi utför rivning av eternit tak.

Läs mer om våra tjänster inom rivning av eternit.