2014-11-26

Rivning eternittak

Miramix river 280 kvm eternit tak på Askrikevägen.

På beställning av bygg företag vi utför rivning av eternit tak.

Läs mer om våra tjänster inom rivning av eternit.

Projektarkiv