Rivning, hålltagning och asbestsanering

  • rivning
I samband med ombyggnation av lägenheter i Alvik fick Miramix i uppdrag utföra rivning, håltagning och asbestsanering i källaren.

Rivning, hålltagning och asbestsanering

När det skulle byggas om lägenheter i Alvik var det vi på Miramix som fick förtroendet att utföra rivning och håltagning. Då det behövdes utföras asbestsanering i källaren fick Miramix även i uppdrag att utföra den saneringen. Sammantaget var arbetsytan på 220 m2. Kunderna är mycket viktiga för oss och därför ser vi alltid till att deras behov och önskemål blir tillgodosedda. Vi är innovativa och hittar alltid funktionella lösningar på det som måste utföras.

Mer info Asbestsanering i Stockholm

Sanering på rätt sätt

Det är mycket vanligt att det förekommer asbest i äldre fastigheter, vilket kan vara ett problem vid rivning. När du vet att det förekommer asbest i din fastighet är det mycket klokt att vända dig till oss på Miramix för att få professionell hjälp. Du kan lita på att vi utför arbetet på ett korrekt sätt eftersom vi har tillstånd från Arbetsmiljöverket att utföra asbestsanering.

Det är viktigt att asbest tas om hand på rätt sätt på grund av dess hälsovådliga effekter. De grövre fibrerna påverkar i första hand ögon, hud och övre luftvägar, medan de tunnare fibrerna kan ta sig ända in i lungorna. När du anlitar oss kan vi hjälpa dig igenom allt från början till slut. I det ingår att vi tar prover, utför sanering samt tar hand om avfallet på ett korrekt sätt enligt de restriktioner som finns.

Övriga tjänster

Om du skulle behöva hjälp med exempelvis håltagning står vi även till tjänst med det. Miramix har tillgång till modern utrustning och våra erfarna medarbetare kan med hjälp av den utföra betongsågning, kärnborrning, håltagning och andra arbetsuppgifter som det finns behov av.

Är du i behov av våra tjänster är du välkommen att kontakta oss. Detsamma gäller om du endast vill ställa frågor eller vill ha mer information om till exempel asbest.