Rivning och håltagning i Karlbergs slott

  • rivning med rivningsfirma
  • rivning
  • rivning inomhus
  • rivning
  • rivning
  • byggställning runt fastighet
Miramix utför sågning och rivning av bjälklaget i Karlbergs slott.

Vi på Miramix erbjuder flera olika typer av tjänster. Allt ifrån exempelvis rivning, håltagning, sågning, skadesanering till asbestsanering. Om du behöver hjälp med rivningsarbete i Stockholm, skräddarsyr vi lösningar efter dina önskemål och behov.

Rivningsarbete i Stockholm

Vi är en rivningsfirma som utför många olika typer av rivningsarbeten i Stockholm. Vi hjälper dig oavsett om du är en privatperson, fastighetsbolag, bostadsrättförening eller byggrelaterad företag. Om ni behöver hjälp med rivning eller demolering i samband med en renovering eller ombyggnad eller vid skada hjälper vi gärna till. Vi utför rivningar både inomhus och utomhus. Allt ifrån kök, fasader, badrum, tak och golv.

Sortering och städning

Vi ser även till att hantera sortering och städning på platsen. Det förekommer oftast mycket damm i samband med rivningar. Därför ser vi till att sortera ut dammfällor för att inte dammet ska sprida sig. När rivningen är utförd tar vi hand om rivningsmassorna och placerar ut det i byggsäckar eller containers. Dagen efter kommer miljöentreprenören och hämtar behållarna.

Betong håltagning

Vi utför även betong håltagning, betongsågning, kärnborrning och diamant håltagning i de allra flesta byggnadsmaterialen. Vi har en modern utrustning och personal med lång erfarenhet. Vi hjälper dig med håltagning och sågning i sten, tegel och armerad betong.

Betong håltagning kan innebära olika typer av arbeten. Det kan utföras i golv, väggar och i tak. Vi på Miramix kan hjälpa dig med: Väggsågning, diamantborrning, sömnborrning och golvsågning. För att utföra detta på ett säkert sätt krävs både erfarenhet och kunskap som vi på Miramix värdesätter. Därför har all vår personal stor yrkesskicklighet och rätt kompetens för att hantera dessa arbeten.

Kontakta oss

För oss är inga jobb för stora eller för små. Vi utför alltid våra jobb med största noggrannhet och skicklighet. Vi tar alltid hänsyn till kundens önskemål och ser till att kunden känner sig nöjd. Sist men inte minst ser vi även till att lämna arbetsplatsen snygg och ren.