Rivning och håltagning i Karlbergs slott

  • rivning med rivningsfirma
  • rivning
  • rivning inomhus
  • rivning
  • rivning
  • byggställning runt fastighet
Miramix utför sågning och rivning av bjälklaget i Karlbergs slott.

Miramix erbjuder en mångfald av tjänster, inklusive rivning, håltagning, sågning, skadesanering och asbestsanering. I Stockholm skräddarsyr vi lösningar för dina specifika behov, oavsett om det handlar om rivningsarbete för privata ändamål, fastighetsförvaltning, bostadsrättsföreningar eller byggrelaterade projekt.

Vårt företag specialiserar sig på olika typer av rivningsarbeten i Stockholm, både inomhus och utomhus. Oavsett om det gäller köksrenoveringar, fasadförändringar, badrumsombyggnader, takbyte eller golvutbyte, så finns vi här för att hjälpa till. Vi tar oss an uppdrag i samband med renoveringar, ombyggnader eller skador, och strävar alltid efter att leverera professionella och pålitliga tjänster till våra kunder.

Kontakta oss

För oss är inga jobb för stora eller för små. Vi utför alltid våra jobb med största noggrannhet och skicklighet. Vi tar alltid hänsyn till kundens önskemål och ser till att kunden känner sig nöjd. Sist men inte minst ser vi även till att lämna arbetsplatsen snygg och ren.