Rivnings och håltagningsentreprenad i Skärgårdsstadsskolan

 • rivningsarbete
 • betongborrning
 • rivning
 • rivning
 • byggare
 • rivning
 • rivning av golv
 • rivning
 • rivning
 • byggarbetsplats
 • borrning i betong
 • brunnar
 • fastighet
 • fastighet
 • container
Vi på Miramix utför olika typer av rivningsarbeten i Stockholm, både för stora och små projekt. I samband med ombyggnation på Skärgårdsstadsskolan fick vi uppdraget att utföra rivnings-, bilnings- och håltagningsentreprenad i skolan, på den totala ytan 1100 m2.

Stora och små bilningsarbeten med kraftfulla maskiner

Vid vårt uppdrag i Skärdgårdsstadsskolan handlade det om att öppna upp golvet med hjälp av metoden bilning. Betonggolvet skulle bilas för att ge utrymme för att kunna bygga om och renovera. Bilning är en metod som används vid håltagningar när det gäller effektiv upprivning av ett golv, borttagning av kakel eller för att komma åt rör. Vid mindre bilningsarbeten som bland annat just borttagning av kakel eller klinker används en mindre maskin som går att sköta för hand. 

Vid Skärgårdsstadsskolan fick vi även uppdraget att utföra håltagningsentreprenad i skolan för bland annat dragning av rör. Håltagningar i betong kan göras av många olika anledningar. Det kan vara i samband med att en helt ny fastighet byggs och sådant som tillhör elen och ventilationen ska få utrymme att monteras på plats och andra typer av håltagningar även ska göras. Det kan också vara så att man gör en håltagning mellan två rum för att man vill få bort en del av en vägg för att uppnå en mer öppen planlösning. Oavsett vad ditt mål med projektet är, så finns vi här för att hjälpa till med håltagning och rivning.

Läs gärna mer här på vår hemsida om de tjänster som vi erbjuder inom rivning i Stockholm och hör av dig för att boka in din hjälp.