Sågning av betongbalkar i Stockholm

  • sågning av betongbalkar
  • betongsågning
  • betongsågning av balk
  • betongsågning i balk
  • betongbilning i balk
Vi på Miramix hjälper våra kunder med betongarbeten av många slag runt om i Stockholm. Vid ett av våra uppdrag utförde vi betongsågning i betongbalkar samt bilade ur betongen.

Betongsågning och bilning i betong

Det finns många typer av håltagningar i betong och andra betongarbeten som man kan vara i behov av med allt från de allra minsta håltagningarna till större betongarbeten, som en rivning i betong som utförs av effektiva robotar. Ytterligare betongarbeten är alltså betongsågning och bilning.

Vid arbetet som vi utförde på betongbalkarna i Stockholm så gällde det alltså just sågning och bilning. Vid betongsågning kan vi utföra arbeten i allt från väggar och golv till andra konstruktioner i betong. Vid betongsågning i golv och väggar utför vi sågning på upp till 75 centimeters tjocklek.

Bilning i betong utförs exempelvis vanligen i badrum där man vill ha bort kakel och klinker för att kunna renovera. Det kan också vara med anledningen att det har varit en vattenläcka och man måste komma åt skadan för att kunna åtgärda problemet och undvika stora vattenskador. Bilning i betong kan dock också utföras i andra sammanhang, som när vi bilade i betongen vid arbetet med betongbalkarna i Stockholm.

Gedigen kunskap inom betonghåltagning

I samband med betongarbeten krävs att både rätt kompetens samt rätt utrustning finns för att slutresultatet ska bli bra. Med rätt erfarenhet och kunskap inom arbetsmetoder samt med effektiv utrustning får man det önskade resultatet. Vi på Miramix har lång erfarenhet och gedigen kunskap. Fråga oss gärna för att veta mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig.

Se också gärna bilderna och videon från vårt arbete med betongsågningen och bilningen i betong i Stockholm här intill. Läs även mer om våra arbeten inom betonghåltagning i Stockholm