Sanering av 220m2 eternitfasad i Bromma

  • Asbestsanerare river eternitfasad
  • Villa där asbestrivning pågår
  • Säkerheten är viktig vid asbestsanering
  • Container för avfallshantering vid rivning av eternit
  • sanering fasad
  • sanering fasad
  • sanering eternitfasad
Eternit har sedan lång tid tillbaka använts på svenska husfasader på grund av dess goda egenskaper. Eternit är både brandsäkert, isolerande och i princip underhållsfritt, men eftersom materialet innehåller det hälsoskadliga ämnet asbest förbjöds användningen 1982.

Trots förbudet finns eternit fortfarande kvar på många svenska husfasader och bör alltid kontrolleras innan bearbetning. Vid vårt uppdrag i Bromma fick vi på Miramix förtroendet att sanera 220 kvadratmeter fasad på ett bostadshus med eternit som fasadmaterial. Läs gärna mer om eternitsanering.

Hälsorisker med eternit

Eternit är mycket farligt då det innehåller asbest. Asbest kan orsaka skador på lungorna när man börjar bryta i byggnadsmaterialet. Vid rivning uppstår damm som finns kvar länge i luften, så om du har det materialet på ditt hus och planerar att riva är det av allra största vikt att sanera för att inte riskera att farliga partiklar frigörs.

Sanering  i Stockholm

Miramix hjälper fastighetsägare med sanering av eternittak och eternitfasader i hela Stockholm. Hör gärna av dig om du vill veta mer hur vi på bästa sätt hjälper dig med din eternitsanering.