Sanering svart lim

  • Sanering svartlim
  • Asbest i svartlim
  • Asbestsanering av Miramix
  • sanering
Asbestsanering av svartlim på Jämtlandsgatan

Miramix sanerar en 250 kvadratmeter stor lokal där det finns asbest i svartlimmet.

Läs mer om asbestsanering här.