Asbestsanering Sergelstorg

  • asbestsanering
  • asbestsanering
  • asbestsanering
  • asbestsanering
  • asbestsanering
  • asbestsanering
  • asbestsanering
  • asbestsanering
  • asbestsanering
På beställning av ett byggföretag har Miramix hjälpt till med asbestsanering och inkapsling av asbest i samband med ombyggnation av en 600 kvm stor lokal.

Av olika anledningar så som kondition och placering kan asbest lossna från sitt underlag. Om det av någon anledning inte går att sanera området, exempelvis för att det är svårt att komma åt behöver man göra en inkapsling då löst asbestdamm utgör en hälsorisk. Vid en inkapsling binds dammet och förhindras att virvla upp.

För att utföra inkapsling av asbest krävs tillstånd. Miramix har fullt tillstånd att utföra kvalificerade saneringar i enlighet med de krav Arbetsmiljöverket satt upp.

Läs mer om våra tjänster inom asbestsanering.