Slipning av betongplattan samt fräsning och bilning

  • slipning av betong
  • betongslipning
  • betongfräsning
  • betongslipning
Det finns många olika typer av arbeten på betongytor som vi kan hjälpa till med. Det är allt från håltagningar till slipning. Vid ett av våra projekt slipade vi en 1700m² stor betongplatta i Hammarby sjöstad.

I samband med slipningen utförde vi även en fräsning och bilning av ett betonggolv som var 400 m2 stort.

Skilda metoder för arbeten i betong

När man slipar betong gör man detta för att jämna ut ytan, vilket gör att golvet blir mer tåligt för slitage och blir lättare att rengöra. Efter att man har slipat golvet blir det alltså lättare att använda oavsett om det gäller en privat bostad eller om golvet är tänkt att användas på en arbetsplats. Det kan exempelvis vara vid en verkstad eller inom industrin.

En så kallad betongfräsning, eller betongspårning, görs precis som namnet vittnar om för att få fram spår i betongen. Betongfräsning används bland annat för att man ska kunna dra kablar och rör genom betong. Då det är ett väldigt hårt material krävs speciella maskiner och verktyg gjorda för ändamålet. En betongfräsning kräver även rätt typ av kunskaper.

Bilning är även det en metod för håltagning i betong. Med antingen en mindre maskin som manövreras för hand eller en större maskin utförs håltagningarna. Om det gäller ett lättare arbete och ett mindre hål passar den mindre maskinen, men vid en mer avancerad håltagning krävs starkare maskiner.

Slipning, fräsning och bilning i Stockholm

Vid arbetet på den 1700m² stora betongplattan och det 400 m2 stora betonggolvet i Hammarby sjöstad använde vi oss alltså av metoder som både slipning, fräsning och bilning.

Vi har både kunskapen och verktygen för att utföra jobbet, kontakta oss för att få hjälp med betongslipning och betongfräsning. Se våra tjänster inom betongfräsning här.