Rivningslov och tillstånd

Rivningslov

Om du funderar på att riva ett hus så kan det krävas ett rivningslov innan du kan sätta igång. I princip behöver du ett rivningslov för alla hus som kräver bygglov för att byggas, även om det kan finnas undantag. Detsamma gäller andra vägen – det krävs oftast inget rivningslov för byggnader som inte kräver bygglov för att upprättas. Tänk på att även om just den byggnad du har tänkt riva inte kräver rivningslov, så behöver du oftast anmäla rivningsplanerna till kommunen. För att inte riskera böter är det bra att alltid kolla med byggnadsnämnden i din kommun innan du påbörjar ett rivningsarbete.

Offertförfrågan

Vad räknas som ett rivningsarbete?

Rivningsarbete innefattar både när man ska riva en hel byggnad och när man river vissa delar av en byggnad. För att det ska räknas som rivning krävs det att du tar bort hela huset eller byggnadsdelen med dess bärande delar, det vill säga stommen. Det räknas även som ett rivningsarbete om du lämnar grunden till byggnaden kvar för att bygga nytt ovanpå.

När behöver man rivningslov?

Du behöver ett rivningslov för att riva byggnader som finns inom ett så kallat detaljplanerat område. I städer och områden med tätare bebyggelse är det bestämt i en detaljplan vad marken får användas till och vad som får byggas där, och därför får man inte bygga nytt och riva hur som helst. Om du tänker riva en byggnad som står på ett sådant område behöver du alltså först ansöka om rivningslov från kommunen.

Även byggnader som ligger utanför detaljplanerade områden kan ingå i speciella områdesbestämmelser som gör att du måste ha tillstånd för att få riva dem. Vissa byggnader kan till och med vara förbjudna att riva, det kan till exempel handla om gamla byggnader som man vill bevara. Många rivningsfirmor kan hjälpa dig att skaffa rivningslov och att få fram de bilagor som behövs till ansökan vid ett rivningsarbete.

Vi är verksamma i hela Stockholmsområdet och ger också stöd när det krävs rivningslov vid ditt rivningsarbete. Läs gärna mer om våra tjänster inom rivning och demolering i Stockholm.

Rivningslov i Stockholms län

För att utföra rivningsarbeten krävs i många fall ett rivningslov. Detta säkerställer att arbetet genomförs på ett korrekt och säkert sätt, samtidigt som det respekterar gällande regler och riktlinjer. Vi har lång erfarenhet av att hantera rivningslov och hjälper dig gärna genom hela processen, från ansökan till slutfört arbete.