Eternitsanering

Sanering av eternittak

Vi på Miramix utför säker och trygg eternitsanering! Våra kunniga och certifierade medarbetare har lång erfarenhet och följer alla råd och krav under en eternit sanering. Är du behov av att riva eternittak, eternitplattor eller genomföra en analys av ventilationskanaler? Skicka in en kostadsfri offert eller kontakta oss via telefon!

Offertförfrågan

Byggnadsdelar med asbest i form av Eternit

När det gäller begreppet eternit som produkt är nog den vanligaste associationen för de flesta tak och fasader i detta material.

  • Eternittak
  • Eternitplattor /Eternitfasader
  • Ventilationskanaler
    osv.

För takarbeten och byte av tak samarbetar vi med en duktig takläggare / takfirma i Stockholm, Takfix.

Vad är eternit?

Eternit är en cementblandad asbestprodukt som finns i många äldre hus och fastigheter. Eternit användes i byggmaterial pga. av dess tåliga och goda isolerande egenskaper. Det ingen visste var att när eternitens fibrer bröts loss och frigjordes blev det en hälsorisk för oss människor som visades kunna framkalla en rad lungsjukdomar, b.la. lungcancer. Idag är eternit förbjudet i nyproduktion, men denna asbestprodukt kvarstår på många äldre fastigheter i form av eternittak, eternitplattor och i ventilationskanaler

Våra tjänster för hantering av Eternit

Är ditt behov stort eller litet? Till oss är du som fastighetsägare alltid välkommen med frågor och behov av eternitsanering, t.ex. sanering av eternitplattor och eternittak i hela Stockholms-området. Ta en kontakt så berättar vi mer hur vi kan hjälpa dig med ditt bygg eller renoveringsprojekt.  Vi står även för säker bortforsling och deponering av materialet.

Misstänker du eternit eller asbest i din fastighet? I våra tjänster erbjuder vi även en asbestprovtagning innan arbetet påbörjas med tex ett takbyte av eternittak eller rivning av eternitplattor.

Säker & trygg hantering av Eternit

Viktigt för oss är att skydda våra medarbetare och närområdet under en eternitsanering.  

Som för övrig asbesthantering krävs också för hantering av eternit godkända metoder som är säkra ur ett arbetsmiljöperspektiv. Detta inkluderar analys, hantering och deponering. Här är viktigt att framhålla att krav på skyddsutrustning för omhändertagande av  rivning eternit. Du som beställare kan vara säker att under en rivning av eternitplattor och eternittak så sker arbetet ut efter arbetsmiljöverkets regler och krav. Självklart har vi stärkt förtroendet ut till kund med hjälp av dokumenterad tillstånd för att hantera asbest vid rivning.

Rivning eternittak

Vid rivningen av eternittak krävs rätt kompetens för att hanteringen ska gå säkert till. 

Eternit är inte farligt om det hanteras på rätt sätt. Vid en rivning av eternittak finns olika tillvägagångsätt. Antingen tar vi bort taket helt och hållet eller kapslar in materialet så att det inte får möjlighet att sprida sig. Vid en rivning av eternittak är det viktigt att vi tillsammans går igenom alternativen för att komma fram till den bästa lösningen för ditt eternittak. Innan beslut om åtgärd tas kommer vi att genomföra en konsultation av eternittakets skick.

Eternitsanering i hela Stockholms län 

Om du behöver hjälp med eternitsanering och rivning av eternittak, kan vi erbjuda våra expertkunskaper och tjänster. Under flera år har vi utfört ett stort antal eternitsaneringar i fastigheter runt om i Stockholms län. Vi säkerställer att arbetet utförs på ett säkert, effektivt och professionellt sätt, så att du kan känna dig trygg med att allt hanteras enligt gällande regler och riktlinjer.