Eternit - Vi hjälper med rivning & sanering t.ex av eternittak

De flesta känner igen eternit, som är en cementbaserad asbestprodukt som finns i många äldre fastigheter, t.ex. eternitplattor och eternittak. Eternit slutade användas 1982 då asbest är cancerframkallande om fibrer frigörs, eterniten är ofarlig så länge man inte bryter eller hanterar den så det frigörs fibrer. Asbest / Eternit var också mycket populärt under 1940- och 1950-talshus i ventilationskanaler och frånluftskanaler. Skälet till att man använde eternit eller asbestcement på tak och fasader var att man slapp underhåll och på köpet fick en isolerande effekt.

Byggnadsdelar med asbest i form av eternit 

  • Eternittak
  • Eternitplattor /Eternitfasader
  • Ventilationskanaler
    osv.

På våra andra sidor kan du läsa mer om asbest och olika platser i fastigheter där de förkommer. Läs om Asbestsanering mer allmänt.

Säker & trygg hantering av Eternit

Som för övrig asbesthantering krävs också för hantering av eternit godkända metoder som är säkra ur ett arbetsmiljöperspektiv. Detta inkluderar analys, hantering och deponering. Här är viktigt att framhålla att krav på skyddsutrustning för omhändertagande av asbest inkluderar rivning av eternit som finns utomhus tex eternitplattor på fasader och eternittak.

På Miramix har vi mångårig erfarenhet av eternitsaneirng och är certifierade för arbete med asbest.

Våra tjänster för eternithantering

Vi hjälper fastighetsägare med eternitsanering, t.ex. sanering av eternitplattor och eternittak i hela Stockholms-området. Ta en kontakt så berättar vi mer hur vi kan hjälpa dig med ditt byggprojekt.