Asbestsanering i Stockholm

Behöver du hjälp med att sanera asbest? Vi har behörighet för att utföra både sanering och inventering av asbest. Asbest består av små fibrer som virvlar upp i luften med dammet vid rivningar. Förbud och säkerhetsföreskrifter gäller eftersom asbest ökar risken för cancer.

Offertförfrågan

Ring oss om du söker efter ett asbestsaneringsföretag i Stockholm. Vi hjälper dig med hela processen, från tillståndsansökan till att arbetet är slutfört! Vi tar uppdrag i hela Stockholmsregionen. Vi har givetvis licens för asbestsanering och asbesthantering.

Asbestinventering / Asbestanalys - Var finns asbest?

Asbestinventeringen pågår för fullt i vårt land och det hittas dagligen asbestfibrer i isoleringar av pannor, behållare, rör och ventilationskanaler. Asbest får inte användas idag men kan finnas kvar i äldre byggnader, fram till början av 1980-talet var det ett vanligt material i många fastigheter.

Andra förekomster av asbest

Äldre pannor och varmvattenrör är ofta isolerade med asbest, till exempel i krökar och ändavslut. 

Andra exempel på material där asbest kan förekomma är mattlim, isoleringsmaterial, samt i kakelfix och fog. Man använde också asbest som brandskydd i taket i t.ex. garage, pannrum och på väggen bakom elcentralen.

Vi har erfarenhet av asbestanalys och inventering. Många fastighetsägare vill få med en asbestinventering för att kunna skapa en kostnadseffektiv och miljövänlig förvaltning av sitt fastighetsbestånd. 

Asbestsanering

Vem som helst kan riva ner asbestangripet material men det krävs någon med kompetens för att göra det på rätt sätt.
Miramix är en firma som kan hjälpa er vid rivning t.ex. med ansvar för asbestsanering:

  • Har du t.ex asbesttak så hjälper vi dig få en säker asbesthantering. Läs om eternit & eternittak.
  • Vi utför säker asbestrivning av invändiga byggelement såsom brandskydd i tak och väggar.
  • För installationer som VVS och värmepannor hanterar vi både asbest och övrigt avfall.

En felaktigt utförd asbestsanering utsätter inte bara saneringspersonalen för risker utan alla som vistas i lokalen kan utsättas för mycket stora hälsorisker. De små asbestfibrerna som finns i rivningsdammet fastnar i lungorna och kan på sikt ge flera allvarliga lungsjukdomar, bland annat lungcancer.

Säkerhet vid Asbestsanering

I våra föreskrifter står att arbetsplatsen ska vara avskärmad för att förhindra spridning av asbestfibrer till omkringliggande lokaler. För att klara av detta har vi utvecklat ett system som innebär att vi skapar ett undertryck i lokalen där saneringsarbetet pågår.

Miramix är ett asbestsaneringsföretag med välutbildad personal som alltid bär erforderlig skyddsutrustning och passerar en sluss varje gång de lämnar arbetsplatsen. Säkrare än så kan inte en asbestsanering utföras.

Kunskapsbank för frågor om asbest och asbestsanering

Vi har också en FAQ / kunskapsbank där vi besvarar många av de frågor man kan ha om asbest. Nedan några av de populäraste frågorna som vi ger svar på.

Vad är asbest?
Var finns asbest?
Hur farligt är asbest?
Vilka sjukdomar kan förekomma vid asbestexponering?
Kan man sanera asbest själv?
Hur hanteras asbestavfall?
Vad kostar asbestsanering?
Vad krävs för att testa asbestförekomst?
Vad händer efter asbesttestet?
Vilken utbildning krävs för att kunna sanera asbest?
Hur går asbestsanering till?
Vilka regler finns för asbestsanering?
Får man böter om man river asbest utan tillstånd och behörighet?
Vad är eternit?
Vilka rivningsföreskrifter har Arbetsmiljöverket?
Hur vet man om det finns asbest?

Vad gör jag om jag misstänker att det finns asbest i ett utrymme där rivning skall ske?

Som asbestsaneringskonsult har vi på Miramix full behörighet för sanering av asbest. Om du misstänker att det förekommer asbest så tar vi prover innan vi påbörjar vårt arbete. Skulle analysen påvisa att asbest finns i lokalen så skickar vi in en anmälan till arbetsmiljöverket och kan därefter starta arbetet efter 48 timmar.

Önskar du hjälp av ett proffesionellt asbestsaneringsföretag? Ta en kontakt på telefon eller med formuläret på denna sida så går vi igenom och ger fast pris hur vi kan hjälpa dig med en säker asbestsanering. Vi är verksamma i hela Stockholmsregionen.

Läs mer om "PCB Sanering" 

 

Referenser