Asbestsanering i Stockholm

Asbestsanering

Behöver du hjälp med att sanera asbest i Stockholm? Miramix är ett asbestsaneringsföretag som har behörighet för sanering av både asbest och andra hälsofarliga ämnen. Vi hjälper dig med hela processen, från inventering och tillståndsansökan till att arbetet är utfört. Söker du efter ett professionellt asbestsaneringsföretag i Stockholm? Ring oss direkt eller fyll i vårt formulär för en offert så återkommer vi inom kort.

08 - 51 51 78 78

Offertförfrågan

Asbestinventering / Asbestanalys - Var finns asbest?

Asbest är vanligt förekommande i en mängd olika material. Trots att användandet av asbest i byggnader har varit förbjudet i Sverige sedan 1982 upptäcks dagligen asbest.

Här nedan listar vi några material där asbest är vanligt förekommande:

• I isoleringsmaterial runt pannor, behållare, vatten- och avloppsrör samt ventilationskanaler.

• I murbruk, kakelfix och kakelfog

• Golvplattor och mattor är ofta limmade med mattlim som innehåller asbest.

• Asbest förekommer ofta som brandskydd i tak, exempelvis i garage, pannrum och på väggen bakom elcentralen.

• Fönsterkit

• Eternitplattor på fasader och tak.

Vid misstanke om förekomst vid en rivning eller renovering kan vi göra en asbestinventering. Asbestinventeringen genomförs av våra utbildade asbestsanerare som tar prover på de material där misstanke finns. Proverna skickas i tätslutande förpackning för asbetsanalys. Vid konstaterad asbest i lokalen gör vi en anmälan till arbetsmiljöverket och kan därefter börja asbestsanera.

Asbestsaneringsföretag för privatpersoner och företag i Stockholm

Miramix är en asbestsaneringsfirma i Stockholm. Vi hjälper både företag och privatpersoner oavsett om det gäller totalsanering eller mindre uppdrag. Några av de vanligaste uppdragen vi anlitas för är sanering i samband med rivning och renovering av invändiga byggelement. Asbest användes förr ofta som brandskydd i tak och väggar kring installationer som VVS och värmepannor. När vi utför invändig sanering sätter vi upp saneringszoner med undertryck för att begränsa spridning av fibrerna.

Vi hjälper också ofta till med rivning utomhus, exempelvis eternitsanering av tak. Eternit har en väldigt lång hållbarhet och användes förr flitigt som beklädnad av både väggar och tak. Eternittak i sig är inte farligt men vid rivning kan eternitplattorna gå sönder och damma. Därför kan det kännas tryggt att anlita någon som är behörig för sanering av asbest och som har rätt skyddsutrustning.

Här kan du läsa mer om sanering av eternit & eternittak

Säkerhet vid asbestsanering

Som privatperson har du möjlighet att riva asbest utan tillstånd från Arbetsmiljöverket. Det är däremot viktigt att känna till att en felaktig hanteringen av asbest är farlig både för dig som sanerar och omgivningen. En professionell sanerare har speciell skyddsutrustning och utbildning för hantering av asbest. Företaget som utför saneringen behöver tillstånd från Arbetsmiljöverket för arbeta med asbest. Varje enskilt rivningsobjekt ska också anmälas innan rivningen påbörjas. Vissa saneringsarbeten kräver speciella skyddsåtgärder.

Våra sanerare på Miramix har kompetens och särskild utbildning för rivning av asbest. Förutom den särskilda utbildningen genomförs en kompletteringsutbildning var 5:e år.

 Miramix tillstånd att hantera Asbest vid rivning

Sanering Stockholm

Vid en utförd sanering med Miramix kan du lita på att arbetet utför efter alla regler och lagar som gäller vid hantering av asbest haltiga föremål.  Som asbestsaneringsföretag vet vi vikten av noggrannhet och försiktighet för att inte sprida vidare de farliga fibrerna till våra medarbetare eller omgivningen. Skulle du inte hitta svaret på just din fråga ovan så är du välkommet att kontakta oss. Använd formuläret längre upp på sidan eller ring oss på 08 - 51 51 78 78 så ska vi göra vårt bästa för att svara på dina frågor kring asbest.