Vi hjälper med PCB Sanering i Stockholm

PCB Sanering

PCB är en grupp svårnedbrytbara organiska föreningar som finns i vissa byggnadsmaterial. PCB har hormonstörande inverkan och har skadliga effekter på både djur och människor. All nyanvändning är förbjuden sedan 1978 men spridningen till miljön fortsätter trots det.

PCB, dvs polyklorerande bifenyler, förekommer främst i fogmassor, golvmassor och isolerrutor. För att stoppa förekomsten och spridningen av miljögift är det viktigt att fogmassa och öppet exponerade golvmassor med PCB saneras så snart som möjligt.

Offertförfrågan

PCB i byggnader

Alla fastighetsägare till byggnader uppförda eller renoverade under åren 1956-1974 är skyldiga att ha inventerat sina fastigheter för att fastställa förekomsten av PCB. I de fall där PCB förekommer ska en sanering genomföras. Industribyggnader och byggnader byggda eller renoverade 1970-1973 ska vara sanerade senast 30 juni 2016, för byggnader som är uppförda / renoverade 1956-1969 är tidsplanen 30 juni 2014.

Säkerhet

Miramix har kompetens och utrustning för en säker och kostnadseffektiv sanering av PCB. För att arbeta med PCB sanering på ett säkert sätt krävs specialutbildning. Vår personal som jobbar med PCB sanering är utbildade och certifierade, vi följer riktlinjer och använder rekommenderad utrustning och skydd.

Miramix arbetar kontinuerligt med att hitta nya sätt för att minska dammspridning och därmed risken för påverkan på människor och miljö. Vi ansvarar även för att det miljöfarliga avfallet från saneringen hanteras korrekt.

PCB sanering i Stockholm

Med flera års erfarenhet av säker PCB-sanering finns vi på Miramix till hands när du behöver hjälp att sanera PCB. Vill du ha mer information om våra tjänster inom PCB sanering är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig. Vi utför PCB-saneringar runt om i hela Stockholmsområdet.

Hantering av PCB, PCB-sanering i Stockholm från Miramix

PCB har tidigare använts i vissa typer av material vid nybyggnationer och finns därför i fastigheter runt om i landet. I samband med en PCB-sanering krävs rätt kunskaper för att saneringen ska gå till på ett säkert vis. Vi är utbildade inom PCB-saneringar och om du behöver hjälp med PCB-sanering löser vi det. Under flera år har vi genomfört ett stort antal PCB-saneringar i fastigheter runt om i Stockholm.

Vi arbetar med PCB-sanering i hela stor-Stockholm men främst i söderort: Enskede, Årsta, Skarpnäck, Skärholmen, Hägersten, Liljeholmen, Älvsjö, Farsta, Tyresö, Nacka, Huddinge, Tumba, Botkyrka, Johanneshov, Haninge / Handen osv.

Läs mer om "Fukt och mögel"