Rivning och demolering i Stockholm

Rivningsarbete i butikslokal i Stockholm

Behöver du hjälp med rivningsarbete runt omkring Stockholm? Vi skräddarsyr lösningar helt beroende på våra kunders önskemål och behov. Vi har en stor maskinpark och kan arbeta kostnadseffektivt med högkvalitativa lösningar för effektiv demolering. Vid rivningsarbete tillsammans med oss finns möjligheten till ROT-avdrag.

Kontakta oss så berättar vi mer!

08 - 51 51 78 78

Offertförfrågan

Miramix är en rivningsfirma i Stockholm med många års erfarenhet och bred kompetens inom rivningsarbeten. Som rivningsföretag utför vi arbeten åt företag och privatpersoner i Stockholm. För oss är det viktigt att skapa värde och bygga långsiktiga relationer med våra kunder. Vi hjälper gärna till för att underlätta dom tekniska lösningarna. 

Utbildade och erfarna rivare

All vår rivningspersonal är utbildad och har erfarenhet av många olika områden inom rivning. Vid mindre arbetet, så som rivning av innerväggar och ytskikt används mindre handhållna maskiner. Vid större rivningsarbeten eller demolering använder vi oss av moderna maskiner och rivningsrobotar men även vid stora rivningsarbeten används ofta mindre maskiner i den inledande fasen då man tar bort material som är miljöfarligt eller som kan återvinnas. 

Vad innebär rivning?

Genom att ta bort en byggnad eller delar av en byggnad som berör bärande partier klassificeras arbetet som ett rivningsarbete. Man brukar skilja mellan så kallad ombyggnadsrivning och en totalrivning. Beroende på syftet med rivningen används olika tekniker.

Ombyggnadsrivning inför renovering

En ombyggnadsrivning är ett rivningsarbete som utförs med syftet att man ska utföra en renovering i en byggnad. En sådan rivning kan utföras i olika omfattningar, allt från att öppna upp väggar inomhus till gedigna konstruktioner som är bärande för byggnaden.

Totalrivning av byggnader

En totalrivning är ett rivningsarbete där rivningen har som syfte att ta bort en hel byggnad. En totalrivning kan man utföra bland annat genom en sprängning av byggnaden för att få isär konstruktionen. Beroende på projektets placering kan man även genomföra en så kallad demontering där olika typer av material avlägsnas och demonteras var för sig.

Rivning med fokus på miljö

Miramix erbjuder miljöanpassad rivningshjälp. Det innebär att vi återvinner och återanvänder så mycket material som möjligt samt har hantering för miljöfarligt avfall. Vid en rivning inventerar våra rivare de olika material som förekommer och gör en planering för hur allt avfall ska tas om hand. Avfallet sorteras, paketeras och transporteras bort enligt gällande regler. Som kund erbjuds du självklart deponistatistik på massorna som fraktas bort. 

Sanering i samband med rivning

Som rivningsföretag genomför vi även saneringar i samband med rivning. Identifierar vi farligt avfall så som asbest, PCB eller andra miljöfarliga avfall som kräver särskild hantering har vi behörighet för det. För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg, vi tar säkerheten på största allvar när det gäller saneringsarbeten. 

Rivningsföretag i Stockholm

Behöver ni hjälp med rivning och demolering i samband med renovering eller ombyggnad är ni välkomna att kontakta oss. Vi har en bred kompetens inom olika typer av rivningsarbeten och kan assistera med ombyggnadsrivning vid till exempel stambyten och större byggnadsprojekt både för inom- och utomhusbruk.

Viktigt för oss är att våra rivare har de rätta kunskaperna för ett perfekt slutresultat. Med vår erfarenhet kan vi erbjuda effektivitet och hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Är du osäker eller vill veta mer om hur du skall gå tillväga med rivningsprocessen? Kontakta oss gärna så berättar vi mer!