Rivning & Demolering i Stockholm

Behöver du hjälp med rivningsarbeten? Vi skräddarsyr lösningar helt beroende på vilka önskemål eller behov du har. Utnyttja möjligheten till ROT-avdrag. Kontakta oss så berättar vi mer!

Offertförfrågan

Miramix är en rivningsfirma i Stockholm som utför alla typer av rivningar. Vi utför rivningshjälp åt byggrelaterade företag, fastighetsbolag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar i hela Stockholm. Behöver ni hjälp med rivning / demolering i samband med renovering, ombyggnad eller vid skada är ni välkomna att kontakta oss. Vi är ett gediget rivningsföretag där inga jobb är för små eller för stora för oss.

Rivningsföretag i Stockholm med bred kompetens

Som rivningsföretag river vi allt från badrum och kök till fasader, mellanväggar, tak och golv i alla typer av material. Vi har en bred kompetens inom olika typer av rivningsarbeten och kan också assistera med ombyggnadsrivning vid stambyten och större byggnadsprojekt.

Vid rivning eller demolering av en byggnad förekommer mycket damm. Genom att spärra av området och använda dammfällor kan vi minimera spridningen av damm. Vid bullrande arbeten anpassar vi oss för att minska störningar så mycket som möjligt.

Rivningsmassorna sorteras ut på plats och placeras i byggsäckar eller containers. Senast dagen efter avslutat arbete hämtas behållarna av den anlitade miljöentrepenören.

Utomhus kan det gälla rivning eller demolering av altaner, balkong, garage och hela hus.

En rad olika slags rivningar och rivningsarbeten

Som ovan nämnt så utför vi rivningar av många olika slag. Man brukar skilja mellan så kallad ombyggnadsrivning och en totalrivning. Miramix erbjuder rivningshjälp av båda slagen i Stockholm. 

Ombyggnadsrivning inför renovering

En ombyggnadsrivning är ett rivningsarbete som utförs med syftet att man ska utföra en renovering i en byggnad. En sådan rivning kan utföras i olika omfattning. Kanske behöver man hjälp med att riva exempelvis väggar inomhus eller så behöver man hjälp med att riva mer gedigna konstruktioner som finns där för att bära upp byggnaden.

Totalrivning av byggnader

En totalrivning är däremot istället ett rivningsarbete där rivningen har som syfte att få bort en hel byggnad, till exempel av den anledningen att man vill få utrymme till att bygga en ny fastighet på den yta där byggnaden som rivs står.

En totalrivning kan man utföra bland annat genom en sprängning av byggnaden för att få isär konstruktionen. En annan metod som man använder vid den här typen av rivningsarbete är att snarare ta rivningen ett steg i taget. Detta gör man genom så kallad demontering där olika typer av material avlägsnas och demonteras för sig.

Kostnadseffektiva och högkvalitativa lösningar inom rivning

Vi är ett rivningsföretag som har en stor maskinpark med olika redskap och verktyg för att kunna utföra effektiv demolering. Med vår långa erfarenhet kan vi erbjuda effektiva lösningar och hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Under arbetets gång ser vi självklart till att hålla rent omkring oss.

Avfallshantering och miljövänlig rivningshjälp

Vid rivning i Stockholm är det också viktigt att kunna ta hand om avfallet. Miramix är ett rivningsföretag som jobbar med miljöanpassad rivningshjälp vilket innebär att farligt avfall tas om hand och så mycket som möjligt återvinns eller återbrukas. Vi transporterar rivningsmassorna till soptippen och självklart får ni deponistatistik på massorna. Miljöfarliga avfall inventeras och planeras för sanering och omhändertagande innan rivningsstart.

Läs mer om "Asbestsanering och inventering" 

 

 

Referenser