Rivning och demolering i Stockholms län

Rivning Stockholm

Behöver du hjälp med en demolering eller ett rivning i Stockholms län? Vi skräddarsyr lösningar helt beroende på våra kunders önskemål och behov. Vi har en stor maskinpark och kan arbeta kostnadseffektivt med högkvalitativa lösningar för effektiv demolering. Vid ett rivningsarbete tillsammans med oss finns möjligheten till ROT-avdrag.

Kontakta oss så berättar vi mer!

08 - 51 51 78 78

Offertförfrågan

Erfaren rivningsfirma

Miramix är en rivningsfirma i Stockholm med många års erfarenhet och bred kompetens inom rivning och demolering. Som rivningsfirma utför vi arbeten åt företag och privatpersoner. Vi erbjuder en modern maskinpark och högkvalitativa rivningstjänster.  All vår personal är utbildad och har lång erfarenhet inom rivning. Vid mindre arbetet, så som rivning av innerväggar och ytskikt används mindre handhållna maskiner. Vid större rivningsarbeten eller demolering använder vi oss av moderna maskiner och rivningsrobotar. 

För oss är det viktigt att skapa värde och bygga långsiktiga relationer med våra kunder. Har du frågor om själva rivningen och processen så hjälper vi gärna till för att hitta en lösning för just dig.

Vad innefattar en rivning?

Genom att ta bort en byggnad eller delar av en byggnad som berör bärande partier klassificeras arbetet som ett rivningsarbete. Man brukar skilja mellan så kallad ombyggnadsrivning och totalrivning. Beroende på syftet med rivningen används olika tekniker. Som rivningsföretag genomför vi även saneringar i samband med rivning. Identifierar vi farligt avfall så som asbest, PCB eller andra miljöfarliga avfall som kräver särskild hantering har vi behörighet för det. För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg, vi tar säkerheten på största allvar när det gäller saneringsarbeten. 

Bra att veta är att inför ett rivningsarbete kan ett rivningslov behövas. Är du osäker på vad som gäller din fastighet? Ta kontakt med din hemkommun eller diskutera med oss.

Rivning och demolering i olika syften

En ombyggnadsrivning är ett rivningsarbete som utförs med syfte att  utföra en renovering i en byggnad. En sådan rivning även kallad demolering kan utföras i olika omfattningar, allt från att öppna upp väggar inomhus till gedigna konstruktioner som är bärande för byggnaden. 

En totalrivning är ett rivningsarbete där rivningen har som syfte att ta bort en hel byggnad. En totalrivning kan man utföra bland annat genom en sprängning av byggnaden för att få isär konstruktionen. Beroende på projektets placering kan man även genomföra en så kallad demontering där olika typer av material avlägsnas och demonteras var för sig.

Rivningsarbete med fokus på miljö

Miramix erbjuder selektiv rivning . Det innebär att vi  använder maskiner och utrustning på ett säkert och miljövänligt vis. Material särskiljs från varandra och  beroende på material, återvinns det som är möjligt. Vid ett rivningsarbete inventerar våra personal de olika material som förekommer och gör en planering för hur allt avfall ska tas om hand. Avfallet sorteras, paketeras och transporteras bort enligt gällande regler. Som kund erbjuds du självklart deponistatistik på massorna som fraktas bort. 

Rivning och process

Beroende på byggnadens konstruktion kan en rivning processen med vår rivningsfirma se lite olika ut. Nedan förklarar vi hur en rivning av bostadshus kan gå till.

När vi börjar ett rivningsarbete så är det första steget att starta med en materialinventering. Genom att studera byggnaden och när den är upprest kan vi uppskatta hur stora mängder rivningen kommer att medföra. Detta går in i nästa steg med tanke på rivningslovet. I samband med inverteringen så lägger vi grunden till en väl genomtänkt rivningsansökan. Här dokumenterar vi vad som planeras att rivas, hur avfallet skall tas om hand och hur rivningsprocessen skall utföras. Finns det farligt avfall i byggnaden är detta viktigt att redan från start planera för att rivas och tas om hand. Här minimerar vi risken för att det farliga avfallet sprider sig vidare till omgivningen. 

När det miljöfarliga avfallet är avlägsnat kan vi med maskiner och tyngre utrustning riva ner stommar. Allt eftersom avfallet rivs ner fraktas det bort till godkänd avfallsmottagare eller återanvänds.

Rivningsarbete i samband med ombyggnation

Behöver ni hjälp med rivning i samband med renovering eller ombyggnation är ni välkomna att kontakta oss. Miramix är ett rivningsföretag i Stockholm och har en bred kompetens inom olika typer av rivningsarbeten och kan assistera med ombyggnadsrivning vid till exempel stambyten och större byggnadsprojekt både för inom- och utomhusbruk.

Viktigt för oss är att våra rivningsarbetare har de rätta kunskaperna för ett perfekt slutresultat. Med vår erfarenhet kan vi erbjuda effektivitet och hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Är du osäker eller vill veta mer om hur du skall gå tillväga med rivningsprocessen? 

Vi utför arbeten i följande kommuner i Stockholms län

•    Botkyrka

•    Danderyd

•    Ekerö

•    Haninge

•    Huddinge

•    Järfälla

•    Lidingö

•    Nacka

•    Norrtälje

•    Nykvarn

•    Nynäshamn

•    Salem

•    Sigtuna

•    Sollentuna

•    Solna

•    Stockholm

•    Syndbyberg

•    Södertälje

•    Tyresö

•    Täby

•    Upplands-Bro

•    Upplandsväsby

•    Vallentuna

•    Vaxholm

•    Värmdö

•    Österåker