Vi hjälper er med Rivning & Demolering i Stockholm

Behöver du hjälp med rivningsarbeten? Vi skräddarsyr lösningar helt beroende på vilka önskemål eller behov du har. Utnyttja möjligheten till ROT-avdrag. Kontakta oss så berättar vi mer!

Miramix utför uppdrag åt byggrelaterade företag, fastighetsbolag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar i hela Stockholm. Behöver ni hjälp med rivning / demolering i samband med renovering, ombyggnad eller vid skada är ni välkomna att kontakta oss. Det finns inga jobb som är för små eller för stora för oss.

Rivning och demolering inomhus och utomhus

Vi river allt från badrum och kök till fasader, mellanväggar, tak och golv i alla typer av material. Vi kan också assistera med ombyggnadsrivning vid stambyten och större byggnadsprojekt.

Vid rivning förekommer mycket damm. Genom att spärra av området och använda dammfällor kan vi minimera spridningen av damm. Vid bullrande arbeten anpassar vi oss för att minska störningar så mycket som möjligt.

Rivningsmassorna sorteras ut på plats och placeras i byggsäckar eller containers. Senast dagen efter avslutat arbete hämtas behållarna av den anlitade miljöentrepenören.

Utomhus kan det gälla rivning eller demolering av altaner, balkong, garage och hela hus.

Kostnadseffektiva och högkvalitativa lösningar

Vi har en stor maskinpark med olika redskap och verktyg. Med vår långa erfarenhet kan vi erbjuda effektiva lösningar och hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Under arbetets gång ser vi självklart till att hålla rent omkring oss.

Avfallshantering och miljön

Vid rivning är det också viktigt att kunna ta hand om avfallet. Miramix är ett rivningsföretag som jobbar med miljöanpassad rivning vilket innbär att farligt avfall tas om hand och så mycket som möjligt återvinns eller återbrukas. Vi transporterar rivningsmassorna till soptippen och självklart får ni deponistatistik på massorna. Miljöfarliga avfall inventeras och planeras för sanering och omhändertagande innan rivningsstart.

Läs mer om "Asbestsanering och inventering" 

 

 

Referenser