Rivning i samband med renovering

Vid de tillfällen då man ska renovera eller bygga om i sitt hem blir det aktuellt med en rivning i Stockholm. Miramix har under åren gjort många rivningar i samband med att någon typ av fastighet ska renoveras och byggas om. Viktigt för oss är att alltid göra ett bra och gediget jobb och dessutom ser vi till att bli klara på utsatt tid.

Rivning vid renovering av utomhusmiljöer

Vi gör rivningar av många olika typer av material som behöver rivas utomhus för att ge plats till byggnationen av nytt. Det kan exempelvis vara rivningar av en uteterrass, altan, balkong, ett garage, en fasad eller något helt annat. Viktigt att tänka på är att detta är något som ofta utförs under våren och sommaren och det kan därför vara bra att boka in jobben i tid.

Rivning för renovering av altaner och balkonger

När man river en altan går det till på det viset att altanen plockas isär och allt material sorteras. Vid en rivning med anledning av att en balkong ska renoveras eller bytas ut är arbetet lite mer krävande. Rivning för renovering av balkong är något som både kräver rätt typ av kunskap och erfarenhet.

Rivning för renovering av fasader och garage

Ibland kan det vara så att man vill ha en rivning av hela sitt garage och andra gånger bara en del av det för att kunna renovera och snygga till garaget. Det kan exempelvis vara att man vill riva endast fasaden. Vi tar hand om både totalrivningar och rivningar av fasader, dessutom sanerar vi sådant som asbest och eternit. Läs mer om våra tjänster inom asbestsanering.

Ett säkerhets- och miljöfokus

När man ska utföra rivningar inför renoveringar och ombyggnationer krävs både kunskap och rutin. Vi har både erfarenheten och rätt typ av utrustning för att göra rivningar. Vi har även en arbetsmetod som ser till att hantera avfallet vid rivningen på rätt miljövänliga vis.

Miramix utför rivningar inför renoveringar åt många olika typer av kunder. Det är både åt andra företag och åt fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar samt hemma hos dig som privatperson. Vi gör jobb av alla storlekar runt om i Stockholmsområdet.

Läs mer om "Asbestsanering och inventering"

 

Referenser