Takskottning i Stockholm – Vi utför trygg & säker skottning på tak 

Takskottning efterfrågas ofta så fort vintern och snön kommer. Behöver du hjälp med snöröjning av tak? Miramix skottar bort snö och avlägsnar istappar från tak och fasader på ett effektivt och säkert sätt. Alla våra snöskottare är licensierade enligt ”Skotta säkert”.

Offertförfrågan

Undvik takskador och olyckor vid snöskottning på tak

Som fastighetsägare är det viktigt att kontrollera den snömängd som finns på taket så det inte uppstår skador eller olyckor till följd av snön. Speciellt viktigt är det med takskottning på tak om det uppstår drivor med snö. Varje år drabbas fastighetsägare av dyra takskador på grund av snön. Tyngden från snön ökar risken för belastningsskador. Även fuktskador och snöras kan ställa till med mycket besvär. Då kan det vara god idé att ta hjälp med snöröjning på ditt tak i Stockholm.

Skotta tak på rätt sätt

När man utför skottning på sitt tak är det viktigt att inte renskotta stora ytor i ett steg. För att inte intilliggande ytor som ännu inte skottats ska bli överbelastade bör man skotta smala remsor från nock till takfot på båda sidor av nock i första hand för att sedan gå tillbaka och renskotta hela taket. Ett felaktigt utfört arbete kan leda till stora och kostsamma skador.

Säker takskottning i Stockholm

När du anlitar Miramix för snöskottning på tak kan du känna dig trygg. Våra professionella snöröjare är licensierade enligt "Skotta säkert" och vi finns med på Skotta säkerts lista över certifierade takskottare. Vi vet hur arbetet med snöröjning på tak bör utföras och hur ditt tak bör skottas för att undvika onödiga skador och olyckor. Att arbeta på höga höjder innebär naturligtvis en risk men är det lutande, isigt och halt så ökar riskerna och påfrestningen på kroppen.

Miramix skottar bort snön på ett effektivt och säkert sätt och avlägsnar istappar från tak och fasader för att undvika att de faller ner och skadar fotgängare.

Kontakta oss för mer information och om priser på takskottning i Stockholm! 

 

Läs mer om "Jour"  

Snöskottning & snöröjning på ditt tak i Stockholm

Att snön brukar komma som en överraskning är ingen hemlighet. Därför är det viktigt att vara ute i god tid med snöröjning på tak så att du får den hjälp du behöver - när den behövs. Har du en fastighet i Stockholm eller med omnejd, tveka inte att höra av dig för din hjälp med snöskottning på tak. Vi utför professionell takskottning och snöröjning på tak i hela Stockholm.