Torrblästring och isblästring i Stockholm

Torrblästring

Vi på Miramix har både kompetens och behörighet för att utföra torrblästring eller isblästring i Stockholm. Vi tar oss ann uppdrag, stora som små, och ser till att hjälpa dig. Metoden är väldigt effektiv och kan användas inom industri, livsmedel, fordon och byggsektorn. Uppdragen varierar beroende på vilket typ av arbete som gäller. Det kan exempelvis handla om sanering, rengöring eller brandsanering.

Offertförfrågan

Vad är skillnaden mellan isblästring och torrblästring?

Isblästring och torrblästring är samma sak men med olika begrepp. Det finns egentligen flera begrepp för samma typ av tjänst. Du kanske även har hört talas om torrisblästring som är ännu ett begrepp. Oavsett vilket begrepp som används så är syftet med denna blästringsmetod att blåsa blästermedlet torrt mot det drabbade materialet. Här kan du läsa mer om fördelar med blästring.

Torrblästring i Stockholm

Vi hjälper både företag och privatpersoner med torrblästring runt om Stor-Stockholm. Torrblästring används oftast vid borttagning, rengöring och sanering.  Metoden är oftast lämplig vid fuktiga miljöer och material, vanligtvis på vind och källare. Fuktiga delar av huset ger möglet gynnsamma förhållanden att växa vilket är ett vanligt problem hos många fastighetsägare. Möglet har i sin tur en negativ påverkan på både vår hälsa och på materialet. Därför är torrblästring den bästa metoden att använda för att inte blästra in fukt. Det går att justera trycket och luftvolymen beroende på vilka effekter man vill uppnå.

Miljövänlig isblästring

Miramix utför miljövänlig isblästring i Stockholm genom att använda kolsyreis som blästringsmaterial. Denna metod är väldigt effektiv och tidsbesparande. Den drabbade ytan som skall rengöras, blästras med små pellets av torr-is. Isen håller en temperatur på cirka -79 °C vilket gör att när pelletsen träffar ytan bildas en friktion som omvandlar isen till en gasform. Detta gör att ytan, exempelvis möglet avlägsnas av den kraftiga expansionen.

Fördelar med isblästring/torrblästring

  • Miljövänlig metod, blästringen sker utan kemikalier
  • Lämnar inga avfall efter sig
  • Lämplig vid känsliga miljöer som skall saneras till skillnad från andra saneringsmetoder som medför farliga avfall
  • Isblästring/ torrblästring gör det betydligt enklare att komma åt svåråtkomliga utrymmen eftersom pelletsen når varje vinkel och springa
  • Inga ytor tar skada
  • Kostnadseffektivt då driftstopp minimeras samt demontering och montering utesluts

Vi har personal med lång erfarenhet och goda kunskaper för att utföra isblästring/ torrblästring på ett säkert sätt! Vi är verksamma runt om hela Stockholm och har hjälpt över tusentals kunder.

Kontakta oss redan idag!