Få svar på frågor om snöskottning i kunskapsbanken

Vintern närmar sig nu med stora steg och snart faller åter snön. I samband med att man ska utföra en snöskottning finns det en del som kan vara bra att tänka på. I Miramix kunskapsbank om snöskottning kan du få svar på viktiga frågor.

I Miramix kunskapsbank finns svar på frågor om snöskottning.

Läs mer här i vår kunskapsbank om snöskottning

Viktigt med säker snöskottning

När vintern kommer till Stockholm och resten av landet faller ibland stora mängder snö som måste skottas bort. I samband med en snöskottning så måste man tänka både på hur skottningen ska gå säkert till, men även sådant som vem som egentligen bär ansvaret vid ett snöras är en viktig fråga. Dessa frågor kan man få svar på i kunskapsbanken om snöskottning.

Säkerheten är alltså viktig när du ska utföra en snöskottning i Stockholm. För att skotta säkert gäller det både att ha rätt typ av utrustning samt de rätta kunskaperna. Miramix utför snöskottningar runt om i Stockholmsområdet av både mindre och större ytor. Det kan vara allt från en uppfart till en större parkeringsyta. Vi utför även takskottningar som ser till att öka säkerheten i anslutning till fastigheten.

För att öka säkerheten utför vi även halkbekämpning genom sandning. Genom att sanda ytor med is och snö minskas risken för halka och olyckor. När våren sedan kommer så hjälper vi också till med sandupptagningen.

Hjälp med snöskottning i Stockholm

I kunskapsbanken om snöskottning finns alltså nyttiga tips och råd när du ska utföra en snöskottning i Stockholm. Det finns dock flera fördelar med att istället ta hjälp med snöskottningen. När Miramix hjälper dig med snöskottning och snöröjning så får du själv tid över till annat samt slipper de risker som kan finnas med en snöskottning, exempelvis halka och ont i kroppen. Hör gärna av dig för din snöskottning.