Rivning

Man kan undra hur det fungerar med rivning egentligen. Förr i tiden användes det järnkulor som svingades mot byggnader när de skulle rivas vilket idag kan kännas väldigt omodernt.

Många har nog en föreställning om vad rivning är och vad man gör när man river någonting. Oftast förknippas det med att något förstörs eller tas ner. Rivning kan omfatta håltagning, bilning, ombyggnadsrivning, totalrivning av en byggnad eller någon annan konstruktion.

Håltagning innebär att man gör ett hål i betong eller något annat hårt material. Bilning används exempelvis vid läckage där det uppstått vattenskador eller fuktskador på grund av att ett rör gått sönder som är placerat inuti en vägg. Då behöver man göra ett hål i materialet för att komma åt orsaken till läckan. Ombyggnadsrivning brukar delas upp i lättrivning och tungrivning. Det kan avse exempelvis rivning av innerväggar eller bärande konstruktioner av betong eller stål. 

Totalrivning innebär att något rivs ned totalt. Det kan exempelvis vara att ett hus jämnas med marken för att man ska kunna bygga upp ett nytt hus. Teknikerna för totalrivning varierar. Förr i tiden var det vanligt att man användes en järnkula som svingades mot föremålet som skulle rivas. Nu för tiden är det vanligare att man spränger eller demonterar byggnader. Det är även kallat selektiv rivning och innebär att man plockar isär byggnaden lite i taget. Det är inte helt ovanligt att man även använder sig av bilning eller vajersågning i samband med demonteringen.

Nyhetsarkiv