Mögelsanering i krypgrund & källare

Mögelsanering

Så mycket som vart tredje småhus i Sverige har krypgrund. Krypgrund är ett av de ställen i huset där man lättast kan få problem med fukt och mögel, och det är ett utrymme som finns mellan husets golvbjälklag och marken. Det är ventilerat, men ändå den del av huset som riskerar att bli utsatt. Varannan husgrund kan få denna typ av skador, detta är också oftast ett problem och en skada som inte hemförsäkringar täcker.

Den mark som finns inne i krypgrunden ska vara täckt med ett material som skyddar mot fukt som kan komma från marken. Det kan vara till exempel plastfolie. Det kan inte finnas något byggspill eller annat skräp i grunden, för då ökar risken för skador avsevärt. Marken utanför huset ska luta bort från huset, och det är viktigt att dräneringen fungerar bra.

Anledningen till att så många småhus har krypgrund är att det är en typ av grund som är billig och enkel att bygga. Krypgrunden blev populär på 70-talet, men har funnits även på 1940- och 50-talen. I äldre hus är det vanligt att den kallas torpargrund.

Årstiderna kan påverka förhållandena i källaren, så därför kan det vara en bra idé att kontrollera grunden några gånger per år och se så att inget förändrats.

Upptäck mögel i husgrund 

Det finns olika tecken som visar att krypgrunden eller källare kan ha drabbats av fukt eller mögel. För att kunna upptäcka detta kan det vara nödvändigt att ett par gånger per år gå ner i självaste grunden. Saker som du kan upptäcka är:

  • Kondens på insidan av grundmuren, vilket är vanligast på sensommaren
  • Fuktig mark eller fuktig grundmur
  • Synligt mögel
  • Kalk- eller saltutfällningar på insidan av grundmuren
  • Det kan också förekomma lukt i huset

Det är inte så svårt att upptäcka mögel i husgrunden. Många sorters mögel går att se om man bara lyser med en stark lampa. De sorter som är vanligast att man drabbas av i krypgrunden är: svartmögel, rötsvamp, vitmögel, hussvamp och blånadssvamp. Man bör dock tänka på att det bara är möjligt att se mögel som växt ett tag, så är det fuktigt men utan synligt mögel finns det risk att ett mögelangrepp är på gång. För det mesta ser mögel ut som ett tunt damm först, men det kan växa snabbt.

Får man svåra skador av fukt och mögel blir det problem med mögeldoft i fastigheten. Värre är att det också utgör en hälsofara. Vill man bekämpa små eller lokala angrepp av mögel är en metod som blir vanligare och vanligare att man sätter in en luftrenare. Luftrenaren kan sanera ställen som är svåra att komma åt på andra sätt, och kan bryta ned de kemikalier som skapas på grund av möglet och som kan vara giftiga. Har man fått ett större angrepp får man välja metod beroende på mögeltyp, vad som drabbats, och vilken utsträckning det rör sig om. Har man drabbats av ett väldigt kraftigt mögelangrepp kan man behöva byta ut det material som drabbats.Vi hjälper dig med mögelsanering i krypgrund, husgrund eller källare i Stockholm.

Mögelsanering av källare, husgrund och krypgrund i Stockholm från Miramix

En källare samt en husgrund eller en krypgrund är utrymmen där det kan finnas särskild risk för att få problem med fukt och mögel. Vid källaren eller grunden kan därför en mögelsanering bli aktuell om problemen blir stora. Om du behöver hjälp med mögelsanering vid källare, husgrund eller krypgrund löser vi det. Under flera år har vi genomfört ett stort antal mögelsaneringar i fastigheter i Stockholm.

Vi arbetar med mögelsanering vid källare, husgrund och krypgrund i hela stor-Stockholm men främst i söderort: Enskede, Årsta, Skarpnäck, Skärholmen, Hägersten, Liljeholmen, Älvsjö, Farsta, Tyresö, Nacka, Huddinge, Tumba, Botkyrka, Johanneshov, Haninge / Handen osv.