Miljöpolicy

Miljöpolicy

Miljön är mycket viktig för vårt samhälles fortsatta utveckling. Miramix strävar efter att följa de miljölagar och förordningar vår verksamhet omfattas samt uppfylla kundernas och leverantörernas krav och förväntningar på miljöarbetet. Vi arbetar ständigt aktivt med att förbättra miljön och förebygga föroreningar.

Offertförfrågan

Detta åstadkommer vi genom att:

  • ta hänsyn till våra egna samt våra kunders miljöperspektiv och ekonomiska förutsättningar
  • regelbundet ta del av våra kunders miljöbehov och önskemål inom vårt verksamhetsområde
  • planera och använda vår maskin- och fordonspark för att minska onödig miljöbelastning
  • utbilda medarbetarna inom miljöområdet
  • regelbundet redovisa vårt miljöarbete samt tillgodose myndigheternas krav på tillstånd och dylikt
  • ta hand om vårt avfall på bästa sätt ur miljösynpunkt efter våra ekonomiska förutsättningar.