Mögelsanering på vind

Mögel förekommer ofta på vinden

Finns det fukt på vinden i ett hus kan det påverka isolering och trä, och det kan bli skador av röta och mögel. Det vanligaste är att skadorna bildas på insidan av yttertaket och på takbjälkarna. Mögel på vindsutrymmen är mycket vanliga, det har blivit lika vanligt som att man får mögel i krypgrund. Så mycket som 75 % av de typerna av kallutrymmen befinner sig i riskzonen för mögelangrepp. Om det redan bildats mögel är det viktigt att ta reda på orsakerna till det.

Kan det påverka hälsan att bo i ett hus med mögel på vinden?

Möglet kan skapa en typ av gift som kallas mögeltoxiner. De är mindre än mögelsporer, och kan lätt komma ner till den del av huset där man bor, framförallt om det finns otätheter i vindbjälklaget. De kan också komma till bostadsdelen genom friskluftsintag eller genom att det vid vissa typer av väder och blåst kan bli övertryck på vinden. Då trycks de skadliga ämnena som kommer från mögel ner genom otätheter.

Mögel är farligare än man tidigare trott, det har man kunnat visa genom ny forskning. Framförallt om det finns flera olika typer av mögeltoxiner så kan de samverka och tillsammans bli ett gift som är starkare och farligare för hälsan. Ser man bara en typ av mögel kan man ändå inte vara säker på att det inte börjat bildas en annan typ, och även toxiska ämnen från en enda sorts mögel kan vara dåligt för hälsan, så det finns all anledning att ta mögelproblem på allvar.

Vindar och insidan av tak ska inte släppa in för mycket fukt och inte något vatten. Det ska inte komma in varken från utsidan eller inifrån. Utifrån kan det komma fukt eller vatten om taket är otätt. Vid fönster är det också ofta möjligt för fukt att läcka in. Inifrån handlar det om fukt från bostaden. Har man till exempel en vindslucka som inte är tät kan fuktig luft stiga upp och ta sig in på vinden.

Problemet med fukten är att den kan påverka isolering och trä, så att materialen blir fuktiga. Eftersom mögel trivs i fukt är det en riskfaktor för mögelangrepp eller angrepp av röta.

Hur kan man upptäcka skadorna?

Fuktfläckar och missfärgningar på vindens innertak kan vara tecken på fukt- och mögelskador, vilket också avvikande lukt kan vara. Om taket har synligt mögel är det ett säkert tecken. Läcker det in vatten från utsidan av taket kan det snabbt bli skador. Ett vindsutrymme som är i gott skick kan bli riktigt allvarligt skadat på bara ett par månader.

Mögelsanera på vinden

  • Är det skador som beror på att det läcker luft från bostadsdelen så utvecklas de långsamt. Det bästa är om de kan upptäckas tidigt, då brukar det räcka med att förbättra bostadens ventilation och att täta vindbjälklaget.
  • Man kan byta ut det trä som skadats av mögel eller röta, och täta där det finns läckage.

Att öka ventilationen på själva vinden kan verka som en bra idé, men det kan förvärra läget istället för att lösa problemet, så det bör man undvika. Vi hjälper dig att mögelsanera din vind och tak i Stockholm. 

Fukt och mögel vind, mögelsanering på vinden i Stockholm - Miramix

Vinden är ett av de utrymmen där det kan finnas särskild risk för att få problem med fukt och mögel. På vinden kan därför en mögelsanering bli aktuell om problemen blir stora. Om du behöver hjälp med mögelsanering på vinden till ditt hus så löser vi det. Under flera år har vi genomfört ett stort antal mögelsaneringar på vindar i fastigheter runt om i Stockholm.

Vi arbetar med mögelsanering på vind i hela stor-Stockholm men främst i söderort: Enskede, Årsta, Skarpnäck, Skärholmen, Hägersten, Liljeholmen, Älvsjö, Farsta, Tyresö, Nacka, Huddinge, Tumba, Botkyrka, Johanneshov, Haninge / Handen osv.