Därför är asbest farligt att hantera

Därför är asbest farligt att hantera

Asbest kan hittas i många typer av material i en fastighet och att det finns risker med att hantera asbesten har nog de flesta hört talas om. Men varför är det egentligen farligt att hantera och sanera material som innehåller asbest?

Läs mer om våra tjänster inom asbestsanering i Stockholm

Asbest kan påverka hälsan negativt

Asbest användes längre tillbaka i tiden till många typer av material. När man upptäckte att asbesten kan ha negativ påverkan på hälsan förbjöds användningen, men eftersom att asbest tidigare använts i en stor utsträckning finns det fortfarande kvar i många byggnader landet över. Asbest har använts i bland annat isolering, brandskydd, i lim, i fix och fogmassa samt i golv-, tak- och fasadmaterial.

Anledningen till att det finns risker med att hantera asbest i ditt hem i Stockholm, eller någon annanstans, är just på grund av att asbest kan innebära hälsorisker. I samband med att man river material som innehåller asbest eller när materialet går sönder så sprids asbestfibrer med luften. Att få ned dessa fibrer i lungorna kan innebära risker och i värsta fall leda till lungcancer.

I och med de risker som finns så krävs rätt kunskaper vid en asbestsanering i Stockholm. En asbestsanering måste gå till på ett säkert vis med rätt typ av skyddsutrustning och rutiner som säkerställer att asbestfibrerna inte skadar någon.

Säkra asbestsaneringar i Stockholm

Om du vill så får du sanera asbest i hemmet i Stockholm själv, men om du känner dig osäker på hur en asbestsanering ska gå till kan det vara en god idé att istället ta hjälp med saneringen och undvika riskerna. Vi på Miramix utför säkra asbestsaneringar runt om i Stockholmsområdet. Hör av dig om du vill veta mer eller vill boka in din hjälp med en asbestsanering.