Vi tar hand om PCB-saneringen i Stockholm

30 oktober 2019
Vi tar hand om PCB-saneringen i Stockholm

Att det finns byggnadsmaterial som innehåller PCB är säkerligen något som många har hört talas om, men vad är egentligen PCB och varför är det viktigt med säkra PCB-saneringar?

Miramix sanerar PCB i Stockholmsområdet. Läs mer även här om våra PCB-saneringar i Stockholm.

Det här är PCB

PCB är organiska föreningar som är svåra att bryta ned. Längre tillbaka visade det sig att PCB kan ha en negativ påverkan på hälsan och att använda sig av PCB är därför inte längre tillåtet, men eftersom det användes längre tillbaka så finns det fortfarande kvar i äldre material. PCB har tidigare använts i en rad olika typer av byggnadsmaterial med allt från fogmassa och golvmassa till isolering.

Anledningen till att det krävs särskilt kunnande och fokus på säkerhet vid en PCB-sanering i Stockholm, och resten av landet, är just att PCB kan vara skadligt. Bland annat kan det ha en negativ påverkan på hormonerna. Miramix är utbildade inom PCB-saneringar och hjälper dig med säker sanering av material som innehåller PCB.

PCB-saneringar och andra tjänster

Utöver PCB-saneringar utför Miramix även andra saneringar som kräver särskild kompetens. Vi kan också hjälpa dig med mögelsaneringar och asbestsaneringar. Material med asbest innehåller asbestfibrer som sprids i luften när materialet bryts, som i samband med en sanering. Fibrerna är skadliga att få ned i lungorna och att rätt kunskap finns även vid en asbestsanering är därför viktigt.

Som privatperson får man ta hand om en asbestsanering själv, men i och med att det finns risker kan det vara bra att ta hjälp om man inte själv har kunskaperna.

Hör av dig för din PCB-sanering

Hör gärna av dig till Miramix för att veta mer om våra PCB-saneringar och andra tjänster som vi erbjuder i Stockholmsområdet samt för att boka din hjälp.

Tags: