Provtagning asbest - så gör du!

Provtagning asbest - så gör du!

Misstänker du asbest i din byggnad är det dags för en provtagning. I detta blogg inlägg kommer vi att gå igenom hur och vad du skall tänka på när du genomför en provtagning av asbest. Innan du genomför provet är det bra att se till att du har skyddsutrustning för att motverka att du själv exponeras för de farliga asbestfibrerna. 

När du genomför en provtagning av asbest bör du även tänka på att provet inte skall vara för stort då stora asbestprover blir svårare att hantera. Samtidigt bör provet inte vara för litet då det finns en risk att missa förekomst av asbest. Nedan kommer vi att gå igenom hur du skall tänka kring varje asbestprov.

Asbestprov på material

Asbest sitter ofta i material som fix, fogar, mattor, takpannor och fasader. Skall man till exempel ta ett prov på en matta är det även bra att tänka på att asbest kan finnas i limmet undertill. Ta därför enskilt prov på både mattan och limmet. När du gör en provtagning av asbest på ett fast material är det till fördel att provet tas i en bit på ca 3-5 cm. Skär eller ta bort en bit från material och placera i en zip - påse så att den inte riskerar att skära sönder postkuvertet.

Asbestprov på damm

Med hjälp av tejp kan du göra en dammprovtagning. För en asbestprovtagning på damm rekommenderar vi att använda ALS tejp. Har du igen tillgång till ALS tejp kan en bredare genomskinlig tejp användas. För att få ett lagom stort prov behövs ca 10- 15 cm av tejpen. Innan provet utförs viker du in sidorna på tejpen där du sedan kan hålla utan att fastna. Tryck försiktigt tejpens kladdiga sida mot ytan med damm och upprepa 2-3 gånger. Tänk på att få med hela den kladdiga ytan. Placera sedan tejpen i en plastficka och märk provet med asbest.

Asbestprov i jord

Asbest kan även finnas i jorden där material har lagat och expanderats för olika väderförhållanden. För att göra en provtagning av asbest i jord behöver provmängden vara ca 250 gram. Det du bör tänka på är att provet inte skall innehålla några större stenar utan vara mest bestående av jord. I vissa fall behövs ett större asbestprov genomföras. 

Asbestprov i luft

Misstänker du att asbest har frigjorts och cirkulerar i luften? Det finns olika metoder för att genomföra ett asbestprov av luften. Hör gärna av dig till oss för att diskutera rätt metod. 

Provtagning asbest med Miramix

Känner du att du behöver hjälp med provtagning av asbest är du välkommen att höra av dig till oss på Miramix.. Vi utför årligen flertalet test och asbestanalyser runt om i Stockholm och följer miljöverkets riktlinjer för säker asbesthantering. 

Vill du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig? Kika in vår sida som handlar om provtagning asbest