Rivning med fokus på miljön

Rivning med fokus på miljön

Vi sätter miljön i fokus! Innan en rivningsprocess påbörjas inventerar alltid våra duktiga rivare materialet som skall tas bort och genomför en planering för hur allt avfall skall tas om hand. Våra rivningsarbetare erhåller kompetenser för avfallshantering och materialinventering för att på bästa sätt kunna följa upp kraven på hur avfallet enligt lag bör tas om hand. 

Nya avfallskrav för rivningsföretag

Upphandlingsmyndigheten har kommit med nya avfallskrav och kriterier vilket ställer högre press på oss som rivningsföretag att minska på miljöpåverkan under rivningsarbete. Under 2021 visar en miljöspendanalys att klimat- och miljöpåverkan är stor bland byggnad, fastighet och mark och vi ser att det är vårt uppdrag att bidra till en förbättring.

Vi på Miramix arbetar med cirkulära flöden vilket innebär att vi under våra rivningsarbeten kontinuerligt kollar igenom material som kan återanvändas och/eller återvinnas för att minimera avfall som behöver slängas. För oss är det viktigt att ta hänsyn till hela klimatpåverkan under hela rivningsprocessens livscykel.

Din rivningsfirma i Stockholm

Viktigt för oss är även att vi följer avfallskraven och arbetar i cirkulära flöden för att göra så lite påverkan på miljön som möjligt. Både innan och under rivning arbetar rivningsfirman med att ta han om miljöfarliga avfall, sorterar ut och återanvända material för att minska på klimatpåverkan. 

Miramix är en rivningsfirma som har många års erfarenhet inom rivning och vi ser en stor vinst i att kontinuerligt utbilda våra rivningsarbetare och följa hållbarhetskraven. Vi utför rivningsarbete i Stockholm och kan tack vara vår gedigna erfarenhet skräddasy lösningar för våra kunder. 

På vår sida Rivning och demolering i Stockholm kan du läsa mer om hur vi hjälper våra kunder genom ett rivningsarbete.